1. Bayezid

1360 Edirne’de doğan Yıldırım lakaplı 1.Bayezid,Germiyanoğulları’nın kızıyla evlenerek babasına geniş bir toprak kazandırmış ve 1.Kosova Savaşı’nda da ordunun sağ kanadını kontrol ederek savaşın kazanılmasında büyük rol oynamıştır.Kosova Savaşı esnasında babasının vefat etmesi üzerine tahta geçerek ilk icraatı olarak kardeşini boğdurmuştur.Ordunun bu olay sebebiyle kötü etkilenmesi üzerine askere cülus bahşişi dağıtılmıştır.Bu hareketle ordunun yeni padişaha bağlanması amaçlanmıştır.

Babası 1.Murad’ın ölümünü fırsat bilerek Selanik’i ve çevresini geri alan Bizanslılardan 1394 yılında topraklarını tekrar almış ve aynı yıl İstanbul’u abluka altına almıştır.Bu olayın cereyan etmesinden sonra Balkanlar’da birçok krallığa son veren Bayezid’e karşı,Macar Kralı Sigismund önderliğinde büyük bir Haçlı ordusu toplandı.Bu ordu Niğbolu Kalesi’ni kuşattığı esnada Bayezid’de İstanbul önlerindeydi.Namına yaraşır bir hızla 10.000 seçkin süvarisiyle kaleye yetişen Bayezid,Haçlı ordusunu tam bir bozguna uğrattı.

Tüm Avrupa’da korku yaratan bu zaferden bir yıl sonra Konya’yı alarak Karaman oğlu Devleti’ne son verdi.1398’de de Sivas’ı alarak Kadı Burhaneddin’in topraklarını işgal etti.Ayrıca Malatya ve Elbistan şehirlerini alarak İslam aleminin en büyük sultanlığı Memlükler’e meydan okudu.Timur’un egemenlik sahasına uzanan sınırları sebebiyle vuku bulan olaylar bir imparatorluğun seyrini değiştirmiştir.

Beyazid’in hasım olduğu Anadolu beylerinin Timur’a sığınması ve aynı şekilde Timur’un düşmanı olan beylerin de Osmanlılar’a sığınması iki hükümdar arasındaki ilişkileri germiştir.Karşılıklı cihan hakimiyeti gayesiyle birbirine düşman kesilen iki hükümdar  mektuplarında birbirlerine ağza alınmayacak küfürler ve tehditler savurmuşlardır.

1402 yılında büyük bir ordu toplayarak Anadolu’ya geçen Timur’la Ankara’nın Çubuk Ovası’nda karşılaşan Yıldırım Bayezid,savaş esnasında maruz kaldığı ihanetler ve Timur’un etkili bir şekilde kullandığı savaş filleriyle mağlup olmuş ve esir düşmüştür.

Savaşı kazanan Timur ve ordusunun,savaştan sonra Anadolu’yu yakıp,talan ettiği bilinmektedir.Esir Sultan Bayezid’i ve onun eşini yanından ayırmayan Timur,cihan hakimiyeti gayesinde en büyük rakibi olan Bayezid’i yenerek Osmanlı Devleti’ni Fetret Devri olarak bilinen ve Anadolu’da siyasal birliğin bulunmadığı bir döneme sokmuştur.İstanbul’u fethetme amacı güden Bayezid’in bu savaşta yenilmeseydi amacını gerçekleştirebileceğini söyleyen tarihçiler bulunmaktadır.

Sultan Bayezid,1403 yılında vefat etmiştir.Vefat nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte,uğradığı ihanetlere dayanamayıp,hastalanarak öldüğü ve kendisine karşı yapılan saygısızlıklara dayanamayıp,intihar ettiği ortaya atılan görüşlere örnek olarak verilebilir.

yildirim-bayezid

Leave a Comment