1. Selim

10 Eylül 1470’te Amasya da dünyaya gelen 1.Selim,Trabzon’da uzun süre valilik yaparak devlet yönetimini öğrenmiştir.Payitaht’tan izin almaksızın ve padişaha haber vermeksizin çıktığı seferlerle devletin askeri erkanının dikkatini çekmiştir.Bu atılganlığı sayesinde yeniçerilerin de desteğini alarak babası ve kardeşleriyle girdiği mücadeleden galip ayrılmıştır.

24 Nisan 1512’de tahta çıkan 1.Selim ilk icraatında kardeşleriyle savaşarak onları öldürtmüş ve tahtın tek hakimi olarak saltanatını kesinleştirmiştir.Doğu’da büyüyen ve tehlike gösteren Safevilere karşı sefer hazırlığına girişen Selim,büyük bir ordu toplayarak İran üzerine yürümüştür.Şah İsmail’in emriyle adeta çöle dönüştürülen topraklardan geçen orduda,kimi zaman isyan hareketleri baş göstermiş olsa da,Selim’in ürkütücü otoritesi ve aldığı önlemler sayesinde ciddi anlamda bir sorun çıkmamıştır.24 Ağustos 1514’te karşılaşan iki ordu,Osmanlıları top ve tüfek atışlarının üstün olması sebebiyle Selim’in lehine sonuçlanmıştır.İki hafta sonra Tebriz’e giren Selim,şehirde bulunan sanatkarları İstanbul’a gönderdi.1515 yılında Dulkadiroğullarının üzerine yürüyen Osmanlı orduları Turnadağ Muharebesi’ni kazanarak beyliğe son vermişlerdir.Osmanlıların doğuda kazandıkları zaferler üzerine devlete yakınlaşan Ramazanoğulları’da tabi oldukları Memlüklerin beyliği azletmesinden sonra Osmanlı Devleti’ne teslim olmuştur.

Safevileri ortadan kaldıran Selim,bölgedeki diğer büyük güç olan Memlüklerin de üzerine yürüyerek bölgede tek güç olma gayesini gerçekleştirmeye çalıştı.Ağustos 1516’da Mercidabık’ta karşılaşan iki ordu savaşa tutuşmuşlar ve Memlükler bozguna uğramıştır.Memlük sultanı savaş esnasında ölmüştür.

Ardından Mısır bölgesini elinde tutan yeni Memlük sultanı Tumanbay’a haber gönderen Selim,istediği yanıtı alamayınca bölgeye sefere çıkarak 22 Ocak 1517’de yapılan Ridaniye Savaşı’nda Memlük sultanlığına son vermiştir.

Yapılan bu savaşlar neticesinde Osmanlı Devleti,halifelik makamını elde etmiş ve hazinesini doldurmuştur.Kuzey Afrika ve Arabistan Yarımadası’nın neredeyse tamamını ele geçiren Osmanlılar,altın çağını yaşayacakları Süleyman dönemine hazırlık yapmış sayılabilirler.

Doğu seferini tamamladıktan sonra bu kez Batı’ya sefer düzenlemeyi planlayan Yavuz Sultan Selim,Çorlu civarındaki garnizonda 22 Eylül 1520’de,sırtında çıkan.bir çıbanın iltihaplanması sonucu vefat etmiştir.

 

 

Leave a Comment