Sultan Ahmed’in Cariyesi Kösem

sultan-ahmetHükümdarların kendilerine eş seçimlerinde çok yüksek kriterleri olduğunu tarih boyunca görmüşüzdür. Bunun yanında güzellik ve asalet gibi vasıfların da olmazsa olmazlar arasında yer alması, haliyle çok zor bir seçimi ortaya koymuştur. Hayatı boyunca önüne çıkan hiçbir engeli tanımayan Kösem Sultan, çok genç bir yaşta saraya doğru başlattığı yürüyüşünü, sarayın en önemli kadını olarak noktalamıştır. Çok sık padişah değişimi, taht ve iktidar kavgalarının tüm acımasız yüzünü de yakından gören sultan, bu yolda çok ağır bedeller ödemiş ve kocasını ve evlatlarını kaybetmiştir.

Kendisi çok güçlü bir yapıda olan ve bunu herkese defalarca ispatlamış olan Kösem Sultan, bulunduğu mevkie hak ederek gelmiş ve özellikle de kendinden sonra gelecek olan sultanlara da çok önemli bir örnek teşkil etmiştir. Halkla olan sıcak ilişkileri ile farklı bir sultan yapısını saraya getirmiş ve yalnızca bununla da yetinmeyip, çoğu zaman yönetimde de söz sahibi olmak istemiştir. Padişahlar ve özellikle de oğul olan 4. Murat bu konuda validesini defalarca kez ikaz edip, işlerine karıştırmak istememiştir.

Türk toplumunun çok genç yaşta saraya gelip oranın en yetkili kadını olan bu Rum kızından öğreneceği çok fazla şey olmuştur. Bizim kültürümüzü benimseyen ve bu yolda yaptığı çalışmalarla herkese çoğu kez örnek olan Kösem Sultan, resimleri olmasına karşın, adına anıt dikilmesi gereken bir sultan olarak tarihteki önemli yerini almıştır.