Osmanlı’da Devlet İdaresi Oluşumu

Fatih Sultan Mehmet komutasında ki Osmanlı Devleti, 1453 yılında İstanbul’u Bizanslılardan alması ve imparatorluğu yerle yeksan etmesi sonucunda yeni ve özgün bir döneme girmiştir. Bu dönemin, Osmanlının yönetim standardizasyonunu ve idari mertebenin daha temkinli, daha ciddi bir yapılanmayı haiz kıldığı bilinmektedir. İstanbul’un alınmasını müteakip Fatih Sultan Mehmet, fethettiği bu şehirde ilk olarak imar ve rekonstrüksiyon çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Bunda en temel faktör hükümdar sarayları yaptırarak Osmanlı tebaası içerisinde saray konutunu ve hükümdar mevkiini yüceltmek, devleti ve kendi varlığını Müslim olsun, gayrimüslim olsun bütün halka ispat etmektir. Fatih Sultan Mehmet bütün bunları yaparken diğer etnik kökenin görüşünü göz ardı etmeden ve büyük bir hoşgörüyle, onların dinine mensup olan bazı yapıları ve yapıların içerisinde ki mozaik ve freskleri tahrip etmemiştir. Var olan yapılar üzerinde ya onarım ya da kökten değişiklik yapan Fatih, ilk olarak Beyazıt semtinde bir saray inşa ettirmiş,  Eski saray olarak addedilen bu yapının inşasından bir kaç sene sonra Sarayburnu’nda Yeni sarayı inşa ettirmiştir.. Sarayburnu’ndaki  bu Yeni Saray, kısa bir sürede büyük yankılar uyandırmış ve Topkapı Sarayı olarak addedilmeye başlanmıştır. Bu saray Osmanlı tebaası içerisinde eğitimden yönetime her türlü idari vizyon ve misyonların yerine getirildiği bir yer haline gelmiştir. Sarayın birbirini çevreleyen üç kapı mevcuttur. İlk kapı (Bab-ı Hümayun), Kapıkulu askerleri ve sarayın hizmetlilerinin barındıkları yere doğru açılmaktadır. İkinci avlu (Babüsselam)  ise “Birun” adı verilen dış binaları bünyesinde barındıran bir yapılanmadan oluşuyordu.  Birun, doğrudan sarayın yönetime ayrılan dış kısmıdır. Padişah, vezirler, bürokratlar, kazaskerler, katipler bu sarayın birunu’ndan yönetilmekteydi. Üçüncü kapı (babüssaade) ise sarayın “Enderun” bölümünü oluşturmaktadır. Bu kapıdan içeri girildiğinde büyük bir avluyla karşılaşılır. Burada, devşirme olarak gelen ve padişahın hükümranlığına girmiş kişiler yaşamakta ve eğitim almaktaydı.

Leave a Comment