1. Osman (Osman Gazi)

Osmanlı Beyliği’nin kurucusu ve ilk hükümdarı olan Osman Bey,çoğu tarihçiye göre 1258 yılında,günümüzde Bilecik’e bağlı olan Söğüt’te doğmuştur.Devletin kuruluşuna kadar hayatıyla ilgili güvenilir kaynaklara rastlanılmamaktadır.Hayatıyla ilgili çoğu bilgi de,ölümünden çok sonra tarihçiler tarafından öne sürülen görüşlerle ortaya çıkmıştır.

Osman Bey beyliğini kurmadan önce,Bizans’a en yakın uc bölgelerinde bir boy beyidir.Bağlı olduğu ve beraber savaştığı Kastamonu Uc Beyleri’nin,Bizans’a karşı pek etkili olamamalarına rağmen,onun en önde ve canla başla savaşması gaziler arasında yükselmesine ve saygı kazanmasına sebep olmuştur.Osman Bey’in babası Ertuğrul Gazi’nin 1280’li yılların başında ölmesinden sonra,boyun başına geçmek için mücadelede bulunmuş olan Osman Bey,bazı tarihçilere göre amcası Dündar Bey’i öldürerek boyun başına geçmiştir.

Osman Bey,beyliğin başına geçtikten sonra Bizans’la olan mücadelesini arttırmış ve nihayetinde 1288 yılında Karacahisar’ı fethederek,Selçuklu sultanından resmen sancak beyliği unvanını almıştır.

Şeyh Ede-Bali’nin Osman Bey’e müjdelediği dünya hakimiyeti rüyası,bazı tarihçilere göre sonradan eklenmiş bir mitolojik motif olarak kabul görmektedir.Fakat büyük imparatorlukların tarih sahnesinde böyle ögelere ihtiyaçları olduğunu da unutmamanın faydası var.

1299 yılında,Selçuklu hükümdarına bağlı beyliğin,Bilecik,Yarhisar,Yenişehir ve İnegöl tekfurlarının hisarları ele geçirmesinden sonra bağımsızlığını ilan ettiği,tarihçilerin neredeyse tamamı tarafından kabul edilen bir mevzudur.Bu dört hisar ele geçirildikten sonra iyice güçten düşen Selçuklu hükümdarına karşı,Osman Bey kendi adına hutbe okutmuş,bağımsızlık iddiasında bulunmuş,kendi törelerini ilan etmiş ve kadı tayin ederek beyliğini bir saltanat gibi teşkilatlandırma işine girişmiştir.İlk Osmanlı parası da Osman Bey zamanında basılmıştır.

27 Temmuz 1302’de,Osmanlı Beyliği’nin,Bizans ile yaptığı Koyunhisar Savaşı’nı kazanması tarihin seyrini değiştiren bir olay olarak görülebilir.İznik’i kuşatan Osman Bey’e karşı gönderilen Muzalon komutasındaki 2000 kişilik ordu,Osman Bey’in 5000 kişilik ordusu karşısında kesin bir yenilgiye uğramıştır.Tarihçilerin kutbu olarak bilinen Halil İnalcık,tarihçi Neşri’ye dayandırdığı görüşleriyle,devletin kesin kuruluş tarihini bu vakit olduğunu söylemektedir.Bu zaferle Osman Bey,boylar içerisinde büyük bir liderlik karizması kazanmış ve Bizans’ı tehdit edebilecek güçte olduğunu kanıtlamıştır.

Bu savaş sonrasında Osmanlı askeri güçleri,Bizans’ın hüküm sürdüğü yerlere yağmalar düzenleyerek,o bölgede yaşayan halkı göçe zorlamışlardır.1308’de tekrar başlayan akınlar sonucunda Osman Bey vefatına kadar;Karahisar,Lefke,Geyve,Akhisar,Gölpazarı kalelerini ele geçirmiş ve Bursa’yı kuşatma altına almıştır.

Tarihçilerin orta bir noktada buluşamadıkları Osman Bey’in ölümü mevzusunun 1320 ile 1327  yılları arasındaki bir tarihte gerçekleştiği söylenebilir.

1-osman

Leave a Comment