Orhan Gazi

Osmanlı Beyliği’nin ikinci hükümdarı olan Orhan Gazi,1281 yılında Söğüt’te doğmuştur.Babasıyla beraber birçok savaşın içerisinde bulunmuş ve yine babası tarafından emir-i kebir görevi verilerek ordunun kumandanlığı görevini yerine getirmiştir.

İlk Osmanlı tarihçileri,Orhan Bey’in,abisi Alaeddin Bey’in bey haklarından çekilerek,Orhan’ın bey olmasını arzu etmesi sonucu tahta geçtiğini söylemektedirler.Bu olayın 1324 yılı içerisinde gerçekleştiği,Orhan Bey adına basılan ilk akçenin tarihi olarak 1324 yılının gösterilmesinden yola çıkarak kanıtlanabilmektedir.

Kendi ismine ilk tuğra çekilen padişah olan Orhan Bey,1326 yılında Bursa’yı diplomatik ilişkiler yoluyla almıştır ve devletin başkentini Bursa olarak ilan etmiştir.1329 yılında Gebze limanının yakınlarında Bizans ordusuyla Orhan Gazi’nin birlikleri karşı karşıya gelmiştir.Pelekanon Savaşı olarak bilinen bu savaşta Osmanlı birlikleri düşmanı bozguna uğratarak kesin bir zafer elde etmişlerdir.Ayrıca bu savaş esnasında Bizans İmparatoru 3.Andronikos yaralanmıştır.Savaş sonrasında İznik teslim olmuştur.

1336 yılında gümüş sikke bastırarak,Selçuklu ve İlhanlı sultanına karşı tamamen bağımsızlığını ilan eden Orhan Bey,devleti resmen kuran padişahtır.1337 yılında İzmit’i savaşsız teslim alan Osmanlılar,Bizans’ın üç büyük şehrini alarak,bölgede kesin bir güç olduğunu kanıtlamıştır.

1334-1361 yılları arasında Karesi Beyliği’nin topraklarını parça parça ele geçiren Orhan Bey aynı zamanda Anadolu içlerine de seferler düzenleyerek Ankara kalelerinin bir kısmını fethetmiştir.

Bizans İmparatoru’nun kendi iç işleri sebebiyle Orhan Bey’den yardım talep etmesi,Osmanlıların Balkanlar’a geçmesini kolaylaştırmıştır.Ayrıca kızını Orhan Bey’e veren Bizans İmparatoru,bu sayede ilişkilerinin güçleneceğini ve Osmanlıların durulacağını düşünmüştür.Orhan Bey’in,Edirne’yi kuşatan kuvvetlere karşı Bizans’a yardım ederek bu kuvvetleri bozması sonucu Çimpe Kalesi’nin 1352 yılında Osmanlılara hediye edildiği söylenir.Bu bölgede yaşanan büyük bir deprem sonucu,kaledeki halkın kaleyi terk etmelerini fırsat bilen Osmanlı kuvvetlerinin,yıkılmış kaleye girerek fethi gerçekleştirdikleri de öne sürülen bir başka bilgidir.Bu hususta dikkat edilmesi gereken nokta,Çimpe Kalesi’nin,Osmanlıların Balkan fetihlerinde üs olarak kullandıkları bir kale olduğudur.Çimpe’den sonra Osmanlılar Gelibolu,Bolayır,Keşan,Rodosçuk fethedilerek 1356 yılında sınırlarını Çorlu’ya kadar genişletmişlerdir.

1361 yılında Şehzade Murad’ın sayesinde Bizans ve Haçlılara karşı Sazlı-Dere Savaşı kazanılmış ve aynı yıl Edirne fethedilmiştir.Yaşamının son yıllarını Bursa’da geçiren Orhan Bey,1362 yılında vefat etmiştir.Teşkilatlanma alanında ilk çalışmaları yaparak vezirlik makamını oluşturan,kadı ve subaşı tayin eden,divan örgütünü kuran ve vakıf teşkilatlanmalarını yapan Orhan Bey aynı zamanda ilk düzenli orduyu oluşturarak,denizcilik alanında da çalışmalar yapmıştır.

orhan-gazi

Leave a Comment