Müstakil Tapu Nedir?

Müstakil Tapu ile ilgili hem kolay hem de kısa bir tanımlama yapacak olursak; bir gayrimenkulün tek bir kişi tarafından sahipliğinin olduğunu gösteren resmi belge olarak tanımlayabiliriz. Müstakil tapuda; taşınmazın veya arsanın kadastral sınırlar belli olup, bu taşınmaz veya arsa da tek bir kişiye aittir.

Hisseli tapuda ise; bir gayrimenkulün birden fazla kişi tarafından sahipliği durumu söz konusudur. Hisseli Tapuda, mülkiyetin sahiplerinin kimler olduğu (isimleri açık bir şekilde yazmaktadır) ve kaç kişi oldukları belirtilir.

Hisseli tapularda bir önemli husus bulunmaktadır. Mülkiyet sahiplerinin, o taşınmaz üzerinde hangi bölgeye sahip oldukları bulunmaz. Dolayısıyla siz eğer hisseli tapusu olan bir taşınmazı satın almak istiyorsanız, bu konu çok önemlidir. Hatta noter huzurunda tüm hissedarların mutabık kaldıklarına dair bir belge bile alma durumunuz olabilir. Çünkü tapuda, satış işleminin gerçekleşebilmesi için, taşınmaz üzerinde mülkiyet hakkı bulunan tüm sahiplerin onayı gerekmektedir.

Hisseli bir tapunun, istenirse müstakil bir tapuya çevrilmesi durumu da söz konusudur. Öncelikle konu olan taşınmaz ile ilgili bir takım araştırmaların yapılmış olması şarttır. Ruhsatlı olması ve imara uygun olması (imar sorununun olmaması gerekir) önemlidir. Ancak burada yine en önemli kriter, tüm mülkiyet sahiplerinin bu konuda onayının olması gerektiğidir.

Dolayısıyla; bir taşınmaz satın alacak iseniz öncelikle tapu kayıtlarını, imar durumunu ve tapunun müstakil mi yoksa hisseli mi olduğunu da çok iyi araştırmanız ve bu doğrultuda hareket etmeniz gerekir.