1.Murad Hüdavendigar

1326 yılında Bursa’da doğan 1.Murad,babasıyla beraber bir çok savaşa katılmıştır.1362 yılında Orhan Bey ölünce,Bursa ahileri tarafından hükümdar ilan edildiği bazı tarihçiler tarafından kabul edilmiştir.1.Murad tahta geçtiği andan itibaren birçok sorunla boğuşmak zorunda kalmıştır.Kaybettiği toprakları geri almaya çalışan Bizanslılar,Ankara’da ahiler tarafından çıkarılan karışıklıklar,Şehzade İbrahim’in ayaklanması ve Karamanoğulları’nın bu hükümdar değişikliğini fırsat bilerek Osmanlı’ya saldırmak için ordu hazırlamaları bu sorunlar içerisinde örnek gösterilebilir.

Önce Ankara’ya sefer düzenleyerek bölgenin kontrolünü tekrar sağlayan 1.Murad,ardından Karamanoğulları’nı yenerek bu iki problemi ortadan kaldırmıştır.Ardından devlete karşı isyan hazırlığı içerisinde bulunan ve saltanata hak iddia edebilecek İbrahim ve Halil’i yakalatıp boğdurmuştur.

1364 yılında toplanan Haçlı ordusuna karşı,ani bir baskınla kazanılan Sırp Sındığı Savaşı,Osmanlıların Balkanlar’daki hakimiyetini kesinleştirdi.Sofya,Niş,Serez ve Selanik arka arkaya Osmanlıların eline geçti.Bizans’la 1373 yılında imzalanan anlaşma sonucunda Bizans,Osmanlı’nın vasalı olmayı ve yıllık vergi ödemeyi kabul etti.Bizans bu anlaşma sonucu aynı zamanda Osmanlı arzu ettiğinde ordu göndermekle de mükellef oldu.

Oğlu Savcı Bey’in isyanını bastırarak gereken cezayı uygulatan 1.Murad,gerek çeyiz olarak gerekse parayla Anadolu’dan aldığı topraklarla sınırlarını bir hayli genişletti.

23 Haziran 1389’dan Haçlı ordusuyla Osmanlı ordusu karşı karşıya geldi.Kosova ovasında cereyan eden ve 1.Kosova Savaşı olarak bilinen bu savaş Osmanlı’nın galibiyetiyle sonuçlanmıştır.1.Murad’ın Sırp Milos Obilic tarafından hançerlenerek öldürüldüğü gerçeğini çoğu tarihçi kabul etmektedir.Bu olayın nasıl vuku bulduğuyla ilgili birçok rivayet olmasına rağmen,savaştan sonra alanı gezen 1.Murad’ın yaralı bir Sırp askeri tarafından öldürüldüğü genel olarak kabul görülmektedir.

Yeniçeri Ocağı’nı kuran ve ilk ‘Sultan’ unvanını kullanan padişah olarak bilinen 1.Murad aynı zamanda Rumeli Beylerbeyliği’ni de oluşturan padişahtır.

1-murat

Leave a Comment