Kösem Sultan Kimdir?

Tam adı Haseki Mah-Peyker Kösem Valide Sultan olan Kösem Sultan, Osmanlı İmparatorluğu’nun 14. Padişahı olan 1. Ahmet’in eşidir. Yunanistan doğumlu olan ve payitahta gelene kadar Anastasya ismini kullanan Kösem Sultan, devlet yönetiminde oldukça etkin bir rol oynayan ilk Valide Sultandır.

1590 yılında Yunanistan’da dünyaya gelen Anastasya, Bosna Herkes Beylerbeyi tarafından payitahta yollanan Anastasya, 15 yaşında haseki olmak üzere 1. Ahmet ile nikahlandı.

Dört erkek ve iki kız çoçuk dünyaya getiren Mahpeyker Sultan, Sultan 4. Murat ve 1.İbrahim’in annesidir.

osmanli-culus

Üvey oğlu olan Genç Osman’ın öldürülmesinden sonra 4. Murat’ın 11 yaşında tahta çıkması ile Saltanat naibi olan Kösem Sultan, bu dönemden itibaren devlet işlerinde oldukça etkin oldu. Valide Sultan unvanı ile haremde ve devlet işlerinde tek başına karar almaya başladı. 4. Murat’ın erken ölümü sonrasında tahta küçük oldu 1. İbrahim’in çıkması ile nüfuzu daha da artan Kösem Sultan,1.İbrahim’in vefatı sonrasında torunu 4. Mehmet’in tahta çıkmasını sağladı.

Fakat 4. Mehmet’in tahta çıkması Mahpeyker Kösem Sultan‘ın da sonunu hazırlamaya başladı. 4. Mehmet’in annesi Turhan Sultan da iktidar hırsı sebebiyle iki valide sultan arasında çıkan husumetler sonunda Kösem Sultan bir gece çıkan isyan sonucunda odasında boğdurulmuştur.

Kardeş Katlinin sona ermesini sağlayan Kösem Sultan, 1651 yılında Payitaht’ta hayata gözlerini kapatmıştır.

 

 

Leave a Comment