Kösem Sultan Hayatı

Tam adı Haseki Mâh-Peyker Kösem Valide Sultan olan fakat Valide-i Muazzama, Valide-i Kebire, Sahibet-ül Makam ünvanlarıyla da anılan I. Ahmed’in hasekisi, genellikle Kösem Sultan adıyla bilinmektedir. 1590 yılında Anastasya adıyla dünyaya gelen Kösem Sultan’ın uyruğu tam olarak bilinmese de Rum ya da Boşnak olduğu rivayet edilmektedir. 14 yaşındayken Bosna Eyaleti’nin başındaki kişi olan Bosna Beylerbeyi’nin emriyle İstanbul sarayına gönderilmiştir. Kösem Sultan’ın saraya gelmesiyle birlikte Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihi baştan yazılmaya başlandı.

Bu görsel http://www.kosemsultan.net sitesindeki Mahpeyker Kösem Sultan hakkında Tarih arşivleri için yazılmış yazılara oluşturulmuş bir görseldir. Lütfen kullanmadan önce izin alınız.Saraya gelişinden çok kısa bir süre sonra I. Ahmed’in hasekisi olmuştur. Haseki, saraydaki bir kadının elde edebileceği en kıymetli ve üst seviyede olan sıfatlardan biriydi. Padişahın çocuklarını doğuran kişilere haseki denmekteydi fakat hasekilerin de kendi içlerinde hiyerarşik olarak sıralaması olurdu. Örneğin en büyük erkek çocuğun annesi olan haseki, en kıdemli olarak kabul edilirdi. Kösem Sultan gelişiyle tüm düzeni alt üst etmiş, I. Ahmed vefat edene kadar ona en yakın haseki olmuştur.

Ahmed’in vefatıyla yerine geçen kardeşi I. Mustafa tarafından saraydan uzaklaştırılan Kösem Sultan, daha sonra tahta geçen II. Osman döneminde de sürgün hayatı yaşamıştır. II. Osman ya da bilinen adıyla Genç Osman Yeniçeriler tarafından öldürülerek tahttan indirildiği zaman tahta geçme sırası Kösem Sultan’ın en büyük oğlu IV. Murad’a gelmişti. IV. Murad ile beraber Topkapı Sarayı’na dönen kösem Sultan, oğlunun çok küçük yaşta tahta geçmesi sebebiyle devlet işlerinde söz sahibi olmaya başladı. Daha sonra tahta geçen diğer oğlu I. İbrahim’in psikolojik sorunları sebebiyle yine hükümdarlık görevini üstlenen Kösem Sultan, en son I. İbrahim’in oğlu yani kendi torunu IV. Mehmet’in 6 yaşında tahta geçişiyle gücünü daha da arttırmıştır. 2 eylül 1651 yılında gelini ve IV. Mehmet’in annesi Turhan Hatice Sultan tarafından boğdurularak öldürülünceye kadar Osmanlı tarih sayfalarına adını altın harflerle yazdırmıştır.

1 Comment

  1. Yağmur Aslan

    Aslında tarihi bilgi kitaplarında burada yazılanların aksine bir durum yok ama tab iki çoğu kitap da bir çok kirli bilgi mevcut bununla beraber kösem sultan bir bayan erkek değil bunu dahi ayırt edemeyen tarihi bilgiler buldum

Comments are closed.