Kadastro Nedir? Ne amaçla kullanılır?

Kadastro; ortak malikler ve maliklerin, taşınmazlarının tapu siciline işlenmesi ve kayıt işlemlerinin yapılması demektir. Ülkemiz sınırları içinde bulunan tüm taşınmazların, harita üzerinde belirlenmesi ve arazi üzerinde de tespit ve belirleme işleminin yapılarak, tescil işleminin tapu siciline yapılıp malik veya maliklere belgelerinin verilmesini yapar.

Kadastronun birçok amacı vardır. Bu amaçların en başında; taşınmazların kayıt altına alınması ile devlet güvencesinin sağlanması gelmektedir. Eski tapulu olan taşınmazlar, kadastro ile kayıt altına alınır ve yenileme işlemleri yapılır. Mülkiyet tespitinde de ayrı bir önemi olan kadastro ile, kadastral topografik harita çıkartılır. Koordinatlı sistem ile ölçekler çıkartılır ve bu haritalar ile herhangi bir ihtilaf durumu olması da engellenir. Eski tapuların kayıtlarına baktığımızda, herhangi bir plan veya haritaya bağlı olmadıklarını görmekteyiz. Halbuki kadastroda haritalar tamamen ölçeklere ve sayısal değerlere bağlıdır. Son derece profesyonel olarak hazırlanmaktadır.

Yer tespitleri sırasında; kadastro ile çalışmalar yapıldıktan sonra, eski tapuların kayıtları nitelikli özelliklerini kaybetmiş durumdadır.

Kadastro çalışmaları; Kadastro müdürlüklerinde devlet memuru olarak çalışan, Kadastro Teknisyenleri tarafından ve seçilecek 3 bilirkişiyle muhtardan oluşan ekip ile birlikte yapılmaktadır. Kadastronun yapılacağı yerdeki, belediye meclisi tarafından seçilen bu bilir kişilerin de çalışmaya dahil edilmesi şarttır. Tapu siciline kayıt yapılırken, Türk medeni yasasının belirlediği tapu siciline göre işlem yapılır.