İskan Raporu Almak İçin Gerekli Koşullar Nelerdir?

Belediye tarafından düzenlenen, ruhsatı olan yapılar için Ruhsata uygun olarak bittiğini ve tamamlandığını göstermekte olan; arsa payını, inşaatın bittiği tarihi, tapu kayıt bilgilerini ve adresini, mülk sahiplerini ve de bağımsız olan bölümlerin detaylarını gösteren bir belgedir. Bu belge Belediye de işlemi inceleyen ilgili birim tarafından düzenlenmektedir.

İskan raporu alabilmek için, öncelikle yapılması gereken şey ilgili belediyeye başvuruda bulunmak olacaktır. Bu başvuruyu yapacak olan ya müteahhittir ya yetkilisidir veya inşaat sahibidir. Belediyeye başvuruda bulunurken bir dilekçe ile başvuruda bulunulur. Genel olarak istenen evraklardan bahsedecek olursak; Tapu kayıt bilgileri, Sığınak Raporu ve Yangın raporu, Çevre Temizlik ve Emlak Vergisi borcunun olmadığına dair belge, SGK dan borç olmadığına dair belge, Yapı Denetim raporu istenen evraklar arasında yer alırlar.

Yapı Kullanma izni alma aşamasında da yine Belediye’ye başvuru yapılır. Bu çok önemli bir husustur çünkü binanın yapı kullanma izin belgesi yok ise; ne binaya ne de binada bulunan dairelere elektrik, su ve de telefon ile ilgili bağlantılar gerçekleştirilemez. Yapı kullanma izin belgesi alındıktan sonra; su, elektrik ve telefon bağlantıları için başvuruda bulunulabilir.

Projelerin inşaat aşamasından alınan dairelerde veya dükkanlarda, müteahhit tarafından kat irtifaklı tapu verilir. Bu tapu arsa tapusudur. Arsanın üzerinden daire talebinde bulunulduğunda, zaten kendisine ait olduğu için de kat irtifakı verilir.