İskan Nedir? Ferdi ve Genel İskan arasında Ne Fark Vardır?

İskan, belediye tarafından verilen ve yapının belirlenen kriterlere uygun olduğunu gösteren onay demektir. Bir binanın iskanının alınabilmesi için, öncelikle yönetmeliklerce belirlenen bazı hususlara uygunluğu gerekir. Yangın merdiveninin varlığı, yangın tüplerinin adet olarak belirtilen adetlerde olması, iskan alınacak binanın depreme karşı dayanıklılığı bu değerlendirme kriterleri arasında yer almaktadır. İlgili bina da kat mülkiyet tapusu çıkartabilmek için, öncelikle iskanın alınmış olması gerekliliği bulunmaktadır. İskanı konusu sebebiyle iki gruba ayırmaktayız. 1)Ferdi İSKAN ve 2)Genel İSKAN

İskan gruplaması yaptığımıza göre; kısaca tanımlamalardan bahsedebiliriz. Ferdi iskan; konutun sahibinin, binanın yapı cinsi ve daire metre karesine göre harç ödeyip, almış olduğu iskandır.

Genel İskanda ise durumda bir takım farklılıklar bulunmaktadır. Burada iskanı almak için başvuruyu müteahhit yapmaktadır. İskan almak için öncelikle belediyeye başvuruda bulunulur ancak bu onayın çıkması için de ‘’Yangın Projesi’nin’’ onaylanması gerekmektedir. Yangın söndürme tüplerinin sayısı, bina yapılırken yangın merdiveninin de yapılmış olması onay şartları arasındadır. Bu onay aşamalarından geçildikten sonra, harç ödemeleri yapılır ve belediye mimarları da inceleme yapar. Bu uygunluk ile ilgili gerekli inceleme ve denetlemeler sonucunda da uygun bulunur ise; iskan verilme işlemi tamamlanır.

Her iki tanımlama ile Ferdi iskan ve Genel İskan tanım ve detaylarından bahsettik. Aradaki farklar da takip ve işleyiş açısından belirtilmiştir.