Hologram

Hologram, bir nesnenin üç boyutlu olarak fotoğraflanıp, gerektiğinde hareket efekti eklenerek sunulan görüntüsüdür. Bu tekniğe holografi denilmektedir. “Holografi” ismi bu alanda ilk çalışmalara imza atan Dennis Gabor tarafından verilmiştir. Etimolojisi Yunanca “Holos” ve “Gram” sözcüklerine dayanmaktadır. Holografinin temelinde lazer ışın dalgalarının tüm yönleriyle kayıt edilmesi ve çok boyutlu ortamda sunulması yatmaktadır.

Hologram elde edilirken, lazer ışınları yarı saydam bir ayna yardımıyla ikiye bölünür, mercekten geçen ışınların bir kısmı hologramı oluşturulacak cismin üzerine düşer ve cisim bu ışınları kırarak fotoğraf klişesini aydınlatır. Yarı saydam aynadan yansıyan ışınlar da fotoğraf klişesinde toplanır ve böylece cismin kabartma görüntüsü elde edilmiş olur. Fotoğraf klişesi gerekli lazer ışınlarıyla aydınlatıldığında görüntü elde edilir. Holografik görüntü hemen her yüzeye uygulanabilir. Kopyalanmaları, taranmaları, uygulandığı yüzeyden ayrılmaları söz konusu değildir. Bu da sadece amaçları doğrultusunda kullanılmalarını sağlar. Genellikle güvenlik amaçlı olarak hemen her sektörde kullanılabilirler. Ayrıca yapımında kullanılan yöntemler sebebiyle görüntülenmesi başka türlü mümkün olmayan, anların ve olayların (uçağın neden olduğu şok dalgaları) yakalanabilmesini mümkün kılarak bilimsel çalışmalara katkı sağlarlar.

Leave a Comment