Hisseli Tapu Nedir? Hisseli Tapunun Farkı Nedir?

Hisseli tapudan bahsetmeden önce Tapu kelimesinin ne demek olduğunu açıklayacak olursak; Tapu sicil müdürlüğü tarafından verilen malik veya malikleri belirleyen, bir arazinin üzerinde inşa edilmiş olan bağımsız bölüm veya arazinin bir parçasını gösteren ve aksi iddia edilene kadar da resmiyeti kabul edilen tam bir resmi belgedir. Tapu senedi olarak da geçmektedir. Tapuk kelimesinden türemekte olan bu kelime, aslında Türkçe kökenli bir kelimedir. Sadece müstakil haklar için değil, daimi haklar için de tapu senedi düzenlenmektedir.

Hisseli Tapu Senedi; resmi bir belge olup, ilgili mülkiyetin sahiplerinin kim olduklarını ve sayılarını gösteren bir belgedir. Mülkiyetin sahibi olan kişiler birden fazla ise burada hisseli tapu söz konusudur. Gayrimenkul alımına konu olan yer için böyle bir durum var ise, araştırmanızı çok iyi yapmalısınız. Çünkü satış aşamasında muhatabınız sadece bir kişi değildir. Hisseli tapu senedine baktığınız zaman, kişilerin isimlerini ve kişi sayıları açık bir şekilde görürsünüz. Bu şekilde olan hisseli tapu belgesinde, ilgili mülkiyetin, hangi bölümünün kime ait olduğu belli değildir. Dolayısıyla hisseli tapu sahipleri arasında, bu nedenden dolayı anlaşmazlıklar yaşanabilmektedir. Bu sorunun tek çözümü vardır; o da hisse sahiplerinin bir araya gelip, hangi bölgenin kime ait olduğuna karar vermeleri ile sağlanabilir. Siz de hisseli tapulu bir yer almaya karar verdiyseniz, daha sonra anlaşmazlık yaşanmaması için yukarıda belirtilen hususlara göre hareket etmelisiniz.