Valide Sultanlar

Şehsuvar Valide Sultan

1683 yılında doğan Şehsuvar Sultan’ın Sırp asıllı ve asıl adının Mari olduğu tahmin edilmektedir. 1699 yılında Şehzade Osman’ı doğuran sultan, oğlunun 1754 yılında 3. Osman olarak padişah olmasıyla geç bir yaşta Valide Sultan olmuştur. 27 Nisan 1756’da da vefat eden…
Read more

Saliha Sebkati Valide Sultan

1680 yılında İstanbul’un Galata semtinde doğduğu bilinen Saliha Sultan’ın asıl isminin Aleksandra olduğu tahmin edilmektedir.Klasik harem eğitimini aldıktan sonra padişah 2.Mustafa’nın gözdesi konumuna gelen sultan 16 yaşındayken Şehzade Mahmud’u dünyaya getirmiştir. 1.Mahmud’un 1730 yılında tahta çıkmasıyla Valide Sultanlık makamına yükselen…
Read more

Emetullah Rabia Gülnuş Sultan

1640’lı yılların sonlarına doğru doğan ve Venedikli Venezzi ailesine mensup olan Sultan Girit’te dünyaya gelmiştir. Bir sefer esnasında esir düşen ve saraya verilen Rabia Sultan’ın,  4.Mehmet’le olan ilişkisi sayesinde sarayda yükselmeye başladığı bilinmektedir. 1664’te Mustafa’yı ardından da 1773’te Ahmed’i dünyaya…
Read more

Turhan Hatice Sultan

1627 yılında Ukrayna’da doğduğu tahmin edilen Turhan Hatice Sultan’ın Kırım Tatarları tarafından esir alınarak saraya girdiği bilinmektedir. Dengesiz davranışlara sahip padişah İbrahim ile olan ilişkilerinden 1642 yılında Mehmed dünyaya gelmiş, Mehmed’in de 6-7 yalarındayken tahta geçmesiyle genç yaşta valide sultan…
Read more