Osmanlı Padişahları

Vahdettin

2 Şubat 1861’de İstanbul’da doğan son Osmanlı padişahı Vahdettin kardeşlerinin saltanatı döneminde tahta çıkması zor gözüktüğü için gözlerden ırak bir hayat yaşadı. Veliaht Abdülaziz’in oğlu Yusuf İzzeddin Efendi’ydi. Fakat 1916’da intihar edince veliaht Mehmed Vahideddin oldu. 1917 yılında Hanedanlığın yönetimine…
Read more

2. Abdülhamid

28 Eylül 1842’de doğan 2. Abdülhamid eğitimini iyi almış ve Avrupa’yı gençliğinde gezip,görmüş bir padişahtı. Abisi 5. Murad’ın akli dengesizlikleri sebebiyle tahttan indirilmesi üzerine 31 Ağustos 1876’da padişah olmuştur. 23 Aralık 1876’da Kanun-i Esasi’yi ilan ederek ilk Osmanlı anayasasını yürülüğe…
Read more

5. Murad

21 Eylül 1840’ta İstanbul’da doğan 5. Murad 93 günlük saltanatı ile en kısa sürede padişahlık makamında bulunan Osmanoğlu olma ünvanını almıştır. Öğrenim hayatı boyunca Fransızca dersleri almış ve Mızıkayı Hümayun komutanından da piyono dersleri alarak musikiye olan bağlantısını ömür boyu…
Read more