Hangi Durumlarda Çocuğun Velayeti Babaya Verilmektedir ?

Boşanmaya karar veren çiftlerin karşılaştığı problemlerin başında gelen velayet, eşlerin bazı durumlarda karşı tarafa zarar vermek için kullandığı bir araçtır. Velayette hırslar yerine çocuğun iyiliği düşünülmelidir. Velayette yaşı küçük ve bakıma muhtaç çocukların velayetinin babaya verildiği çok nadirdir. Velayet babaya veriliyorsa, genelde annenin çocuğun zararına davranışlarda bulunuyor olması, iyi bir gelecek sağlayamayacak durumda görülmesi veya çocuğa bakamayacak vaziyette olması ile mümkündür. Çocuğun velayeti konusunda hakimler tarafların duygularından çok çocuğun ihtiyaçlarını ve geleceğini düşünmektedir.

 

Çocuğun Babaya Verilmesi Durumu Nasıl Mümkün Olur?

Çocuğun anneden alınıp babaya verilmesi nadir bir işlemdir. Annenin sağlık durumunun kötülüğü, uyuşturucu kullanması, alkol alması, çocuğun fiziksel ve ruhsal gelişimini kötü yönde etkilemesi, çocuğa bakacak maddi ve manevi durumunun olmayışı dikkate alınarak velayet babaya verilebilir.

 

Babanın Çocuğa Bakma Yaşı

Mahkeme tarafından belirlenen velayette, çocukların bakımı, eğitimi ve korunmasından sorumlu olan kişinin borçları vardır. Babanın çocuğa bakma yaşının bitmesi reşit olması ile mümkündür. Ancak reşit olduktan sonra bile Yargıtay’ın verdiği karar doğrultusunda çocuğun eğitim hayatı sürdüğü sürece bakımının sağlanması gerekmektedir.

 

Velayetin Değiştirilmesi Olası Mı?

Çocukların velayeti konusunda en çok uğraşılan bir diğer konu ise velayetin değiştirilmesidir. Velayeti alan taraf, diğer eşe çocuğu göstermeyerek kaçırmaya çalışmaya durumunda çok sık rastlanan bir olaydır. Velayeti almayan eş mahkemenin belirlediği şekilde çocuğu görmektedir. Çocuğun kendisine gösterilmediğini öne sürerek dava açabilir ve velayetin değişmesini isteyebilir.