Endüstriyel Üretim Zor Mu?

Endüstrinin Tanımı Ve Tarihi

Endüstri diğer bir adı ile sanayi, mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan araç gereç veya makineler ile hammaddelerin şeklinin değiştirilmesi faaliyetidir. Sanayide üretim eskiden insan gücü ile gerçekleştiriliyordu. Fakat zamanla emek yetersiz hale gelmiştir. Çünkü insan ihtiyaçlarındaki hızlı artışlar insan gücü ile karşılanamaz olmuştur. Sanayi devriminin de başlaması ile ilk olarak buharlı makineler kullanılmıştır. Endüstride meydana gelen gelişmeler ülkelerin daha fazla üretim gerçekleştirmelerine ve GSMH’nın da artmasına olanak sağlamıştır. Yeterli sermayeyi elinde bulunduran ülkeler makineleşme ile üretimlerini arttırmış ve dış ticarette güçlü konuma gelmişlerdir. Ülkelerin gelişmişlik seviyeleri onların endüstride ne kadar ileride oldukları ile doğru orantılıdır. Gelişmiş ülkeler endüstrileşmiş, dışa bağımlı olmayan daha çok ihracat yapan ülkelerdir.

Endüstriyel Üretim

Endüstri insan ihtiyaçları sonucunda ortaya çıkmıştır ve insan ihtiyaçları her alanda vardır. Bu yüzden endüstri tarımdan otomotiv üretimine kadar her alanda vardır. Endüstriyel üretimin gerçekleştirilmesinde önemli olan girdilerin eksiksiz olmasıdır. Üretim için sermaye olmazsa olmazdır. Eğer girdiler ithal edilecekse ülkelerin vergi politikaları göz önünde bulundurulmalıdır. Üretim meydana getirilirken standartlara uygun, kaliteli ve güvenilir olmalıdır. Üretilen ürünler deneyimli uzmanlar tarafından kontrolleri yapılmalıdır. Bir ürün meydana getirilirken üretimin her mevzuatına uygun üretilmelidir. Her ülke endüstriyel üretim yapamamaktadır. Çünkü ülkelerin gelişmişlik seviyeleri de endüstriyel üretim için önemli bir etken olmaktadır. Gelişmiş ülkeler yeterli girdiye ve sermayeye sahip olacakları için üretimi gerçekleştirmek zorluk değil ekonomilerine güç katacaktır.