Dünya Beşten Büyüktür

Dünya beşten büyüktür kampanyasının amacı Birleşmiş Milletler güvenlik konseyinin 5 daimi üyesine tanınan ayrıcalığa dikkat çekmeyi amaçlamakta ve bu uygulamanın son bulmasını istemektedir.

BM güvenlik konseyi 5 daimi üyesinin veto yetkileri olması kuruluşun dünyaya barışı getirme düşüncesi ile çelişmektedir. 5 daimi ülke olan Çin, Rusya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere veto haklarını kullanarak destek verdikleri ülkeleri bir nevi koruma altına almaktadırlar. 200 kadar ülkenin üzerinde mutabık kaldığı bir olay bile sadece bir ülkenin vetosu ile sonuçsuz kalmaktadır. Veto haklarının bulunması dünyayı bir felakete sürüklemekte ve cereyan eden olayların çözümünü zorlaştırmaktadır. Türkiye’nin de uzun yıllardır karşı çıktığı bu ayrımcılık bir an önce sona ermelidir. Sona erdirilemiyor ise de güvenlik konseyinin yapısında değişikliğe gidilmeli ve diğer ülkelerden de katılım sağlanmalıdır. Çünkü şu anki yapı iki taraflı bir kutuplaşma oluşturmaktadır. Bu kutuplaşma ile de başta ortadoğu olmak üzere dünyanın bir çok yerinde kaos yaşanmaktadır. Karışıklıklar git gide artmakta ve çözümsüzlüğe terk edilmektedir. Bu ve benzeri nedenler sebebiyle BM güvenlik konseyinin yapısı değiştirilmeli ve dünyanın özlediği barış ortamına geri dönülmesine vesile olmalıdır.