Don’t Judge Me

Sosyal medyada hemen her gün farklı bir akım başlıyor. Bu akıma son eklenen ise ‘dontjudgeme’ yani beni yargılama akımı. Bu akım ilk önce kötü ve çirkin olarak çektiğiniz bir video ve hemen ardından gelen güzel ve makyajlı bir videonun birleşmesiyle oluşuyor. Bu şekilde tüm dünyada gün geçtikçe büyüyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımların bu denli hızla büyüyüp etki yapması nedeniyle yapılan paylaşımlara çok dikkat etmek gerekiyor aksi taktirde ülkemiz ve tüm dünya büyük bir uçuruma sürüklenebilir. Gençliğin nereye gittiği çok önemli çünkü gençlik demek gelecek demek.

Bugün sosyal medya paylaşımlarının kontrolü yapılmazsa paylaşılan her şeyin sanki doğruymuş gibi yansıtılmasına ardından tüm bireylerin bu yanlış yansıtılan davranışları tekrarlamasına ve bu şekilde sürüp giden bir kısır döngü içine girilmesine neden olur. Bu nedenle sosyal medyada yapılan paylaşımların kontrolü büyük önem taşımaktadır. Tüm insanlığın geleceği için bu konu büyük önem taşımaktadır. Bugün bu akım çıkar yarın diğeri bunun önüne geçmek gerekir. Sosyal medyanın olumlu olduğu kadar bu gibi olumsuz yanlarını da unutmamak ve önceden bu konuda önlem alıcı davranmak gerekir.