Bir Kira Kontratında Bulunması Gereken Maddeler Nelerdir?

Kira kontratı, iki taraf arasında imzalanır ve her iki tarafı da koruyucu özelliğe sahiptir. Taraflardan bir tanesi kiracı, diğeri de ev sahibidir. İmzalanan kira kontratı ile hem kiralayan tarafın kullanım hakkı, hem de bu haktan doğan yükümlülükleri belirlenmektedir, hem de ev sahibinin hakları ve sorumlulukları belirlenir. Öncelikle belirtmek gerekir ki; apartmandaki ortak giderlerin ödemesi, kiracı tarafa aittir. Örnek verecek olursak; ortak su ve ortak elektrik gideri, apartman kapıcı parası, yakıt için ödenecek ücreti örneklememiz mümkündür. Ancak apartmanın boya ve badana yapılmasından dolayı oluşacak gider veya kalorifer kazan dairesindeki kazanın değişim gideri kiracıyı ilgilendirmez. Bu belirttiğimiz giderler de ev sahibi tarafından ödenmek durumundadır.

Kira kontratında, kiranın ödenme günleri ve ödenecek tutar belirtilir. Eğer kiracı, ödemesi gereken tutarı belirtilen tutar üzerinden ödemiyor ise veya ödeme günlerinde sürekli gecikmeler var ise, hatta ödeme yapmıyorsa ilk önce yapılması gereken şey; ev sahibinin kiracı tarafa noter aracılığı ile ihtarname göndermesidir. Bu gönderilen ihtarnamede, yapılan bu aksi davranış için bir süre tanınmaktadır. Kiracı bu süre zarfında yapmış olduğu aksi davranışını düzeltir. Ancak aksi davranışın düzeltilmesi durumu gerçekleşmiyor ise, ev sahibi, kiracı tarafa dava açabilir. Burada unutmamak gerekir ki ilk yapılacak davranış; ihtarname göndermek olacaktır. Çünkü ilk başta ihtarname göndermeden önce dava açılır ise; davanın reddi durumu oluşabilir. Kira kontratında; kiralanan yerin açık adresi, kiralama sırasında konutta bulunan demirbaşların dökümü de mutlaka belirtilmelidir.