Arazinin çeşitleri ve satın alırken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Arazi için çok kısa bir tanım yapacak olursak; toprak parçası demek yeterlidir. Bu toprak parçaları, yerleşim bölgeleri dışında kalan yerlerdir. Arazilerin değerlendirmesini yaparken birtakım sınıflandırmalara ayırmamız gerekir. Mülkiyet Şekillerine ve Oluşum Şekillerine göre genel itibarı ile 2 sınıfa ayıracağız.

Arsalar mülkiyet şekillerine göre de kendi aralarında 3 gruba ayrılır.1)Hazine Arazileri( aynı zamanda Devlet arazileri olarak da geçer.)2)Mera, Yayla ve Otlak Arazileri ile 3)Şahıs Arazileridir.

Oluşum Şekillerine göre arazileri incelediğimiz zaman 1)Çöl araziler,2)Ormanlık araziler,3)Bataklık araziler,4)Kayalık ve taşlık araziler,5)Fundalık ve maki arazileri ve en son 6)Tarım arazileridir.

Bu sınıflandırmada yer alan; Tarım arazileri grubunu da yine kendi içinde 4 gruba ayırmamız mümkündür.1)Kumlu arazi,2)Kıraç arazi,3)Sulak arazi ve 4)Taban arazidir. Bu grubu incelediğimizde; kumlu arazi: patates, kavun yetişebilir. Kıraç arazide bakliyatlar ve tahıllar yetişebilir. Örneğin; arpa veya buğday v.b Sulak arazide; şekerkamışı yetiştirilebilir. Taban arazide ise meyve ve sebze yetiştirmek mümkündür.

Şehir planlamaları sırasında; mutlaka dikkatli olmak gerekir. Tarım yapmaya elverişli olan arazilere özellikle dikkat edilmeli ve ormanlarımız da koruma altına alınmalıdır. Kayalık, çöl ve taşlık arazilerin de ıslahı mutlaka yapılmalıdır.

Arazi alımı yaparken, ilk önce alacağımız arazinin taşıdığı özellikleri iyi bilmemiz gerekir. Çünkü hangi arazide ne olur, daha sonra ne yapabilirsiniz gibi soruların cevabını biliyor olmalısınız. Kararınızı verdikten sonra, tapu kadastrodan bilgileri kontrol etmeniz gerekir. Kadastrodan, almak istediğiniz arazinin sınırlarını öğrenin çünkü daha önce de bahsetmiştik; ilgili yerden kadastronun geçmesi çok önemlidir. Eğer kadastro geçmiyorsa bu durum sonrasında ciddi risk teşkil eder. Satın almak istediğiniz arazinin hisseli olup olmadığı da bilmeniz gereken hususlardandır. Çünkü hisseli tapuda sorun yaşamamak için tüm mülkiyet sahiplerinin onayı gerekmektedir.