Arazi ve Arsa Alımı Yaparken Nelere Dikkat Etmemiz Gerekir?

Arazi; yapılmış olan yolların dışında ve yerleşim alanlarının dışında bulunan toprak parçalarına verilen isimdir. Araziler, oluşumlarına göre ve mülkiyet durumlarına göre gruplara ayrılırlar. Araziler, özellik ve durumlarına göre imara açılabilmektedirler.

Arazileri oluşumlarına göre 6 sınıfa ayrılmaktadırlar.1) Ormanlık araziler,2)Toprak araziler,3)Kayalık ve taşlık araziler,4)Bataklık araziler,5)Kumullar (çöl ) araziler ve son olarak 6)Tarım arazileridir.

Oluşumlarına göre sınıflandırılan arazilerin içinde yer alan Tarım Arazileri de yine kendi aralarında; sınıflara ayrılmaktadır.1)Taban Arazi,2)Sulak Arazi,3)Kıraç Arazi,4)Kumlu Arazi’dir. Sulak arazilerde şeker kamışı ve pirinç, Taban arazide meyveler ve sebzeler, Kıraç Arazide arpa ve buğday gibi tahıllar ve aynı zamanda baklagiller, Kumlu arazide de patates, karpuz ve kavun gibi meyveler yetiştirilebilmektedir. Her arazinin oluşumuna ve özelliklerine göre yetiştirilebilen ürünleri de değişiklik göstermektedir. Bu önemli bir detaydır. Arazi alırken eğer böyle bir planınız varsa, bu duruma göre hareket etmelisiniz. Tarım arazilerini kıymet bakımından sıralama yapmamız gerekirse, ilk sırada sulak arazi gelmektedir. Onu taban arazi, kıraç arazi ve kulu arazi gelmektedir.

Arazi ve arsa alımı yaparken, dikkat etmemiz gereken en önemli huşuların başında; bize gösterilen yer ile tapudaki yerin aynı olup olmadığını tespit etmemiz gelir. Çünkü bu şekilde bir alım yaparken, beyanın haricinde, yasal evraklar ve kayıtlar önem taşımaktadır. Eğer arazi alımı yapacaksanız, mevcut durum ve önceki durum arasında karşılaştırma yapın. Alacağınız yerde kadastronun geçmesi çok önemlidir. Eğer kadastro geçmiyorsa bu durum çok risklidir.

Dolayısı ile tapudan da kontrol ettirmeniz de fayda vardır.