Annelik Hayvanlar İçin De İçgüdüsel Bir Olgu Mudur?

Annelik Hayvanlar İçin De İçgüdüsel Bir Olgu Mudur?

Annelik her kadının yaşadığı yoğun bir duygudur. Genelde anneler kendi canlarından bir parça olan çocuklarının, üzülmesine ve mutsuz olmasına izin vermezler. Çocuklarını dünyaya getirdikleri ilk andan itibaren, kendilerini onların bakımı ve her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için adarlar. Bu durum içgüdüsel olarak gerçekleşir. Bazı istisnalar dışında hemen hemen her anne çocuğunun bakımı için her türlü fedakarlığı göze alabilir.

Annelik içgüdüsünün ortaya çıkmasında en önemli etken, annelik hormonu denilen prolaktin hormonunun salgılanmasıdır. Bu hormon çok

Annelik Hayvanlar İçin De İçgüdüsel Bir Olgu Mudur?

Annelik Hayvanlar İçin De İçgüdüsel Bir Olgu Mudur?

etkilidir, çocuk sahibi olmayan bir anne bir bebeği bir süre emzirse annelik hormonu olan prolaktin hormonu sayesinde anne sütüne sahip olur. Bu hormon un salgılanması kadınları daha fazla duygusal yapar. Annelik iç güdüsü sadece kendi doğurduğu değil başkalarının doğurduğu çocuklara, hatta hayvan yavrularına bile şefkatle bakmalarını sağlar.

 Hayvanlarda Annelik

Her hayvanın çiftleşme dönemi vardır. Hayvanlar genelde yavrularını dünyaya getirdiklerinde yaşayıp uyum sağlayabileceği koşullarda doğururlar. Her hayvanın uyum sağlayıp yaşayabileceği ortam farklıdır bu neden hayvanlar kendilerine uygun bir zamanda çiftleşir ve yavrularına yaşamı öğretirler.

Hayvanlarda durum insanlardakinden biraz daha farklıdır. Yaşama koşulları hayvanlarınkiyle kıyasla çok daha kolaydır. Ayrıca hayvanlar yavrularına belirli bir zaman boyunca bakarlar, yani yaşam koşullarını öğretene kadar. Yaşam koşullarını öğrenen her yavru kendi hayatına bırakılır, bu durum da hayvanlardaki annelik içgüdüsünün belirli bir süre sonra eskisine göre azaldığını gösterir.

 Annelik İçgüdüsü

Annelik hayvanlar için de içgüdüsel bir olgu mudur? Annelik duygusunu insanlar ve hayvanlar için karşılaştıracak olursak evet hayvanlarda da içgüdüsel bir olgudur. Hayvanlar yavrularına bakabileceği bir mevsimde ve zamanda yavrular. Aslında bu durum içgüdüsel olarak gerçekleşir. Hayvanlar ve insanlar içgüdüsel olarak dünyaya getirdikleri çocukları ve yavruları annelik içgüdüsüyle şefkatle büyütür.