2. Bayezid

Aralık 1447’de doğan 2.Bayezid,babasının arzusuyla iyi bir medrese eğitimi almıştır.Küçük yaşlarda bir danışmanın da yardımıyla Amasya valiliği yapan Bayezid,sanata önem veren padişahlar arasında gösterilmektedir.Babasının ölümünden yaklaşık 20 gün sonra 1481 yılında tahta çıkan 8.Osmanlı padişahı,31 yıllık saltanat hayatına başlamıştır.

Tahta çıktıktan sonra saltanata hak iddia eden Cem Sultan’la büyük bir mücadeleye girişen Bayezid,1495 yılında Cem Sultan ölene kadar Avrupa ve Papalığı’nda dahil olduğu sorunlar sebebiyle daima tetikte olmuştur.

Babası Fatih’in İtalya Seferi’nde merkez vazifesi görmesi için fethettiği Otronto Kalesi’nden Cem Sultan meselesi yüzünden çekilmek zorunda kalan Bayezid,Napoli Krallığı’yla imzaladığı antlaşmayla bazı çıkarlar elde etmiştir.Denizlerde Osmanlı donanmasının serbestçe dolaşması bu çıkarlar içerisinde gösterilebilir.

1483 yılında Balkanlar’a düzenlediği seferle Hersek’i topraklarına katan Bayezid,bir yıl sonra da Kırım ile Osmanlı toprakları arasında kalan bölgeyi fethederek kara bağlantısını sağladı.Böylece tam manasıyla bir Türk gölü haline gelen Karadeniz’de Bayezid’in saltanatı hüküm sürmeye başladı.Doğu’da yükselen iki büyük güç;Osmanlılar ve Memlükler tarihin kanunları gereği 1485 yılında savaşa tutuştular.Uzun süren savaş dönemi boyunca hiçbir zaman topyekün bir savaş gerçekleşmemiştir.Fakat yaşanan ufak muharebelerde Osmanlıların devamlı mağlup olması sonunda Bayezid’i kzıdırmış ve savşa hazırlıklarına başlanmıştır.Bunu öğrenen Memlük hükümdarı da savaşa cesaret edemeyerek 1491 yılında Osmanlı’ya barış önerisinde bulunmuştur.Antlaşma sonucunda,yaşanan çarpışmalar esnasında kazanılan topraklar karşılıklı olarak iade edilmiştir.

Sultan Bayezid’in 1492’de Belgrad’ı alma girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştır.1498 yılında Lehistan’a Bali Bey komutasında olan akıncılarla,tarihin en büyük akıncı seferlerinden biri düzenlenmiş ve sefer sonucunda maddi açıdan bir sürü gelir elde edilmiştir.

1499-1502 yılları arasında Venediklilerle Mora yarımadasının hakimiyeti için girişilen kara ve deniz mücadeleleri Osmanlının galibiyeti ile sonuçlanmıştır.Bu mücadele esnasında Fransızların da Midilli’yi kuşatmaya çalıştıklarını hatırlatmakta fayda var.Savaşın sonunda imzalanan barış antlaşmasıyla Venedik Osmanlının üstünlüğünü kabul etmiştir.

Şah İsmail’in 1507 yılında Dulkadiroğulları’nın üzerine yürümek için Osmanlı topraklarına izinsiz girmesi başlarda askeri açıdan bir tepki doğurmasa da halk üzerinde etkili olmuştur.Ardından Bayezid’in Anadolu’ya asker sevk etmesi üzerine Şah İsmail kendi topraklarına çekilmiştir.1509 yılında İstanbul’da yaşanan büyük depremin yaralarının derhal sarılması için çalışmalar başlatan 2.Bayezid,kısa sürede gayesine ulaşmıştır.

Şah İsmail’in Osmanlıların içerisinde mezhepsel karışıklık çıkarması için gönderdiği Şah Kulu,1511 yılında yapılan bir savaşta yenilerek öldürülmüştür.Bu isyan karşısında babalarını pasif gören şehzadeler taht için mücadeleye başlamışlardır.Yeniçerilerin de desteğini alarak bu mücadeleden galip  ayrılan Şehzade Selim’e tahtı veren Bayezid,Dimetko’ya çekilmek için yola çıktıktan sonra 26 Mayıs 1512’de vefat etti.

Leave a Comment