1. İbrahim

5 Kasım 1615’te İstanbul’da doğan İbrahim kafes sistemi gereği tahta çıkana kadar sarayda kalmıştır. 9 Şubat 1640’ta 18.Osmanlı padişahı olarak tahta çıkan 1.İbrahim ilk yıllarında iç isyanlarla uğraşmak zorunda kaldı. 1642 yılında Rusların bir süre önce işgal ettiği Azak Kalesi geri alındı.

1645 yılında Akdeniz’de Türk gemilerine saldırgan bir tutumda bulunan Malta Şövalyelerinin kontrolündeki Girit Adası’na donanma yollandı. Osmanlı kuvvetlerinin adadaki bir limanı fethetmesi Avrupa’da tepkiye yol açtı. Bu savaş neredeyse 25 yıl sürmüştür ve Osmanlının zaferi ile sonuçlanmıştır.

Bu yıllarda Venedik’le bir mücadeleye girişen Osmanlı zaman zaman zor duruma düşse de büyük kayıplar vermemiştir. 8 Ağustos 1648’de çıkan bir isyan sonucu Osmanlı sultanı tahttan indirilmiş ve yerine 7 yaşındaki oğlu Mehmet getirilmiştir. Tahttan indirildikten 10 gün sonra da öldürülen 1.İbrahim’in mezarı Ayasofya’dadır.