Vahdettin

2 Şubat 1861’de İstanbul’da doğan son Osmanlı padişahı Vahdettin kardeşlerinin saltanatı döneminde tahta çıkması zor gözüktüğü için gözlerden ırak bir hayat yaşadı. Veliaht Abdülaziz’in oğlu Yusuf İzzeddin Efendi’ydi. Fakat 1916’da intihar edince veliaht Mehmed Vahideddin oldu. 1917 yılında Hanedanlığın yönetimine son veren, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Paşa ile Almanya seyahatine çıkmıştır. 3 Temmuz 1918’de tahta çıkarak 36. ve son Osmanlı padişahı olmuştur. Padişah olacağını hiç beklemediği için başlarda şaşıran fakat daha sonra kendisine biçilen görevin bu olduğunu anlayınca işlerini özenle yapmaya çalışan Vahideddin İttihad Terakki’ye karşı muhalefet oluşturabilmek için çalışmalar yapmıştır.

Padişah olunca başlarda etkin gözükmüş fakat sonradan Milli Mücadele’nin de karşısında duramayacağını anlayınca kenarı çekilmiştir. Milli Mücadele’ye karşı hareketleri destekleyen ve Mustafa Kemal hakkında yakalama ve idam kararı çıkarttıran Mehmed Vahideddin bu amaçlarında başarısız olmuştur. Milli Mücadele’den zaferle çıkılması sonucunda Kurtuluş Savaşı esnasında padişahın Mustafa Kemal ve arkadaşlarına karşı tutumu hatırlatılmaya başlanmıştı.Günümüzde de Sultan 6. Mehmed Vahideddin’in hain mi yoksa vatanperver mi olduğu konusunda tartışmalar yapılmaktadır. Mustafa Kemal’in Milli Mücadele’yi Vahideddin’in emri ile başlattığı yönünde iddialar olsa da padişahın mücadelenin başlangıç yıllarındaki tutumu apaçık ortadadır. 1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılması üzerine ailesiyle beraber Malta’ya gitti.Buradan sonra Hacca giderek dini vecibelerini yerine getiren 6.Mehmed,İngiltere’nin uyarıları sonucu İtalya’ya geçti. Vahideddin 16 Mayıs 1926’da San Remo’da hayata gözlerini yumdu. Naaşı Şam’daki Sultan Selim Camii’ne gömülmüştür.