Turhan Sultan

Mahpeyker Kösem Sultan’ın gelini, Sultan İbrahim’in Hasekisi, 4. Mehmet’in Validesi olan Valide Hatice Turhan Sultan’ın 1627 yılında Rusya’da doğduğu söylenmektedir.  Doğum tarihi hakkında çok fazla detaylı bilgi sahibi olmasak da Turhan Sultan‘ın 4. Mehmet’i doğurduğu yıl üzerinden doğum yılı tahmin edilmiştir.

Tarih kaynaklarında, Çerkez, Ukraynalı ya da Rus olduğu söylenmektedir.  Turhan Sultan, Payitahta geldikten sonra 8 yıl Hasekilik, 35 yıl da Valide Sultanlık yapmıştır. Turhan Sultan’ın tarihte adının geçme sebebi, Soyu son bulmakta olan Osmanlı Hanedanına ilk olarak şehzade veren kişi olmasıdır. 1. İbrahim’in tahta çıktıktan sonra şehzadesinin olmamasından dolayı panikleyen saray halkına bir şehzade vererek Valide Turhan Sultan, tarih kaynaklarında yer bulma şansınız elde etmiştir. Sonrasında ise Valide Mahpeyker Kösem Sultan ile girdiği gelin- kaynana savaşından eli kanlı ve galip olarak çıkan Turhan Sultan, tarihte unutulmayacak bir kişi olarak kaynaklara geçmiştir.

Kösem Sultan’ın oğlu 1. İbrahim’i tahtan indirmesi ile Valide Sultan ünvanına sahip olan Turhan Sultan, oğlu 4. Mehmet’in tahta çıkmasından sonra Kösem Sultan’ın devlet işlerine ve oğluna fazlası ile karışmasından dolayı rahatsızlık duymuş, Mahpeyker Kösem Sultan’ın sonunu hazırlamak için planlar yapmaya başlamıştır.

1651’de Kösem Sultan’ın odasında boğdurulmasına sebep olduktan sonra tahta olan oğlunun yaşının küçüklüğünden faydalanarak Valide-i Sultan Mehmet yazılı mührü ile saltanat naibeliği yapmaya başlamıştır.

Leave a Comment