Tapuda Rayiç Bedel Ne Demektir? Rayiç Bedel Neye Göre Hesaplanır?

Tapuda rayiç bedeli; alım işlemi ve de satış işlemi yapılacak olan gayrimenkulün satışa konu olan bedeli demektir. Satış bedeli veya satış fiyatı olarak geçen, rayiç bedeli belirleyen faktörlerin en önemlisi, işlemin yapıldığı tarihlerdeki piyasa koşulları, daha doğrusu piyasanın durumudur.

Tapu rayiç bedellerini etkileyen diğer faktörlerden bahsedecek olursak; ikinci sırada gelen faktör ise arz ve talep dengesidir. Alım ve satıma konu olan gayrimenkulün, satışa konu olan fiyatı talebi doğrudan etkilemektedir.

Gayrimenkulün bulunduğu konum, merkezi bir yerde olup olmadığı, hangi semtte bulunduğu, hangi ilçede olduğu, hatta manzarası bile fiyatları etkilemektedir. Konum hakkında biraz bilgilendirme yapacak olursak; merkezi bir yerde olan gayrimenkul ile, merkezden uzak yerde olan bir gayrimenkulün de rayiç bedelleri arasında farklılıklar mutlaka ki olacaktır.

Gayrimenkulün konumunu etkileyen diğer faktörlerin içinde; gayrimenkulün bulunduğu sosyal çevre, ekonomik çevre, etrafında başka konut projelerinin varlığı, ulaşım durumu, bulunduğu hinterlandın eğitim durumu da gelmektedir. Tüm bu etkenler Rayiç Bedelin hesaplanmasında önemli rol oynarlar.

Alım veya satımı yapılacak gayrimenkulün, rayiç bedeli belirlenirken; alıcı ve satıcı birlikte hareket edip, bağlı bulunulan belediyeye başvuruda bulunurlarsa, belediyede görevli olan kişi bu bilgiyi verebilir. Bu bilgi için gerekli olan tapu fotokopisidir. Çünkü belediyedeki yetkili kişi, tapuda yazılı olan ada, pafta ve parsel bilgilerine göre size gerekli bilgiyi vermektedir.