Tapu nedir? Kadastro Nedir ve Ne Amaçla Yapılır?

Tapuk kelimesinden gelen ve kökeni Türkçe olan Tapu kelimesi; güven ve itimat anlamlarına da gelmektedir. Sadece tapu olarak değil, genellikle tapu senedi olarak da geçmektedir. Malik veya ortak maliklerin, bir arazi üzerine inşası yapılmış olan parçasının veya bağımsız bölümlerinin gösterildiği resmi bir belgedir. En önemli özelliği resmiyetinin olmadığı ispat edilene kadar; resmi evrak özelliğini taşımasıdır.

Kadastronun tanımından bahsedecek olursak; tapu siciline yine malik veya ortak maliklerin ve aynı zamanda konu olan taşınmaz malların sınırlarının belirlenerek kayıt işlemlerinin yapılması demektir.

Genel bir tanım ile de; ülkemizin sınırlarında bulunan bu taşınmaz malların, hem haritalar üzerinde hem de arazi üzerinde belirlenip, her türlü hukuki hak tespitlerini de yaparak,  bağlı bulunulan sicile(tapu sicili) kayıtlarını yaparak, malik veya maliklerine belgelerini vermek demektir.

Kadastro taşınmaz malların kayıt altında tutulmasını sağladığı için ayrıca bir önem taşır. Aynı zamanda bu kayıt ile de devlet güvencesi oluşmaktadır. Kadastronun yapılmasının amaçlarından en önemlisi de budur. Ayrıca bu taşınmaz malların tespit edilmesi, mal mülkiyetlerinde de tespit sağlanması açısından önem taşımaktadır. Tapuları eski olanların yenilenmesini de sağladığı gibi oluşturulan haritaya da eklenmektedir. Sadece eski tapuların yenilenmesi değil, tapusu olmayan taşınmazların da tapularının çıkartılarak tapuya bağlanmalarını da sağlamaktadır. Kadastro da hazırlanan haritalar çok detaylıdır. Koordinat sistemi ve ölçekli hazırlanan bu haritalar, oldukça profesyoneldir. Yer tespiti gerektiğinde veya herhangi bir ihtilafa düşüldüğü zaman, nitelikli kayıtlar özelliğini taşır. Ancak eski tapu kayıtlarında bu durum söz konusu olmaz.