Tapu Nedir? Gayrimenkul Satış Sözleşmesi Neden İmzalanır?

Tapu senedi olarak da geçen Tapu; güven ve itimat anlamlarına da gelmekte ve bir arazi üstüne inşa edilmiş olan bir parça veya bağımsız bölümünün ortak maliklerini veya malikini gösteren bir belgedir. Resmi nitelik taşımakta ve Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından düzenlenmektedir. Hem müstakil haklar için düzenlenebildiği gibi, daimi haklar için de düzenlenebilmektedir. Tapuk kökünden gelen Tapu, Türkçe kökenli bir kelimedir. Taşınmaz malların, tescilini yapmak, kadastro işlemleri, sicil ve yenileme işlemlerini yapmak; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kurumunun bünyesinde gerçekleştirilir. Tapu ve Kadastro bir kamu kurumudur.

Tapunun tanımından bahsetmişken Kadastro hakkında da bilgi verecek olursak; önce kadastronun tanımından bahsetmek gerekir. Kadastro; taşınmaz olarak geçen malların, malik veya maliklerini ve de sınırlarını belirleyip, tapuya kayıt işlemlerinin yapılmasıdır. Bu taşınmayan malların, haritalar üzerinde ve arazi üzerinde belirlenip, hukuki olarak durumlarının tespit edilmesi ve sınırlarının belirlenmesi ile sicile (yani tapu siciline )tescillerinin yapılması durumudur.

Gayrimenkul Satış Sözleşmesi de hem alıcı hem de satıcı arasında imzalanan ve noter tarafından düzenlenen bir sözleşmedir. Her iki taraf içinde bağlayıcılığı bulunan bu sözleşme ile, alıcının bedelini ödeyerek alım işlemini yapacağını, satış yapan tarafında satacağını taahhüt etmektedir. Ödemenin nasıl yapılacağı sözleşmede mutlaka belirtilmelidir. Bunun yanı sıra, satış bedelinin de sözleşmeye eklenmesi önem taşır.