Saltanat Naibesi Kösem Sultan

Haseki Mâh-Peyker Kösem Valide Sultan ya da en çok bilinen adıyla Kösem Sultan, 1590 yılında Anastasya ismiyle Osmanlı topraklarında dünyaya gelmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun tanıdığı en zeki kadın olarak adını tarih sayfalarına yazdıran Kösem Sultan’ın hayatı, çok küçük bir yaştayken Bosna Beylerbeyi tarafından İstanbul’a gönderilmesiyle tamamen değişmiştir. 15 yaşına geldiğinde dönemin padişahı I. Ahmed’in hasekisi olan ve padişahın çevresindeki diğer tüm kadınları geride bırakarak I. Ahmed’i etkisi altına alan Kösem Sultan, eşi vefat edinceye kadar çocuklarıyla ilgilenmiş ve padişahla birlikte zaman geçirmiştir. I. Ahmed’in 27 yaşında vefat etmesiyle genç yaşta dul kalmış ve tahta çıkan I. Ahmed’in kardeşi I. Mustafa tarafından saraydan uzaklaştırılmıştır. Daha sonra tahta çıkan II. Osman ya da bilinen adıyla Genç Osman zamanında da sürgün hayatı devam etmiştir. Yeniçeri ayaklanmasıyla Genç Osman tahttan indirilerek öldürüldüğünde tahta çıkma sırası Kösem Sultan’ın oğlu IV. Murad’a gelmişti ve bu olaydan sonra Kösem Sultan’ın hükümdarlığı başlamış oldu.

Bu görsel http://www.kosemsultan.net sitesindeki Mahpeyker Kösem Sultan hakkında Tarih arşivleri için yazılmış yazılara oluşturulmuş bir görseldir. Lütfen kullanmadan önce izin alınız.Murad’ın tahta küçük yaşta çıkmış olması Kösem Sultan’ın onu etkilemesi için kolaylık sağlamış oldu fakat IV. Murad büyüyüp annesinin etkisinden çıktığında işler değişti. Çok fazla yaşamayan IV. Murad’dan sonra yerine geçen diğer oğlu I. İbrahim’i yönetmek çok daha kolay oldu çünkü İbrahim, psikolojik sorunları sebebiyle devlet işleriyle ilgilenemiyordu. Daha sonra torunlarının dönemlerinde de etkisini gösteren Kösem Sultan, yaptığı çalışmalarla kadınlar saltanatı döneminin en güçlü ve zeki kadını olarak ilan edildi. Bunun kanıtı olarak da ilk defa kadın bir sultanın devletin dış ilişkilerinde söz sahibi olması ve bireysel görüşmeler düzenlemesi gösterilebilir. Torunu IV. Mehmet döneminde gelini ve aynı zamanda dönemin valide sultanı olan Turhan Hatice Sultan ile anlaşmazlıklar yaşaması sonucunda Hatice Sultan’ın emriyle haremde boğularak öldürülmüştür. Ölümü, kadınlar saltanatına son verdiği gibi haremde gerçekleşen ilk sultan cinayeti olarak da tarihe geçmiştir.