Mudanya Mütakeresi

Mudanya Mütarekesi Kurtuluş Savaşının sonunda imzalanan, İtilaf devletlerinin müzakere çağrısında bulunasıyla başlayan bir bırakışmadır. Görüşmelerde TBMM hükümetini Batı Cephesi komutanı İsmet Paşa temsil etti. Fevzi Paşa ve Refet Paşa da görüşmeler boyunca oradaydı. Mudanya’da başlayan görüşmelerde Birleşik krallığı General Harington, 3. Fransa Cumhuriyeti’ni General Charpy, İtalya Krallığı’nı General Mombelli temsil etti.

mudanya mutakeresiBüyük Taarruzun zaferle sonuçlanması sonucu başlayan bu mütarekede gergin anlar da yaşanmıştır. Mütarekenin hükümleri arasında, Türk ve Yunan kuvvetleri arasındaki silahlı çatışmanın sona ereceği, Doğu Trakya Yunanlılar tarafından 15 gün içerisinde boşaltılacağı, barış antlaşması imzalanıncaya kadar Türk Ordusu’nun Trakya’yı ve Meriç’in Batı sahilini geçemeyeceği gibi önemli kararlar yer alır. 14 Ekim 1922’de imzalanan bu anlaşmayla birlikte TBMM hükümeti Doğu Trakya’nın teslim alınması ve orada bir Türk yönetiminin kurulması konusunda Refet Paşa’yı görevlendirdi. Türk diplomasisi bu anlaşmayla birlikte büyük bir zafer kazanmıştır.

Osmanlı Devleti hukuken sona ermiş, Doğu Trakya savaş yapılmadan kazanılmıştır. Barış anlaşmasının imzalanmasıyla itilaf devletleri de Anadolu’dan ayrılmıştır. Misak-ı Milli ile belirlenen toprakların büyük bir bölümü geri alınmış, ülke bütünlüğü sağlanmıştır. Bu ateşkesten sonra çalışmalar Lozan’da yapılacak olan barış konferansının üzerine yoğunlaşmıştır.

1 Comment

  1. Dursun Can

    okul ödevim için lazımdı çok çok çok teşekkür ederim bilgiler müthiş tam işime yaradı

Comments are closed.