Kültür Değişir Mi ?

Kültür Değişir Mi ?

Her toplumun kendine özgü kültürü bulunmaktadır. Kültür tarihsel süreç içerisinde değişiklik göstererek ilerlemektedir. Kültürü oluşturan temel faktör insandır. Geçmişten günümüze nesilden nesile aktarılarak ve pek çok değişik uğrayarak kültür ilerlemektedir.

 1-Kültür Zaman İçinde Değişebilir

Kültür nesilden nesile aktarılarak gelmektedir. Fakat bu kültürün değişmediği manasını taşımamaktadır. Kültür tarihsel süreç içerisinde değişiklik gösterebilir. Değişen ve gelişen dünyada insanı olumlu ya da olumsuz etkileyen pek çok bilimsel gelişme de yaşanmaktadır. Bu bilimsel gelişmeler bireylerin hayatını da son derece etkilemektedir. Toplumsal şartlar ve ihtiyaçlar değiştikçe kültürün de bu ihtiyaçlara göre şekillendiği dikkatimizi çekmektedir.

Kültür zaman içinde doğal çevreye de uyum gösterecek bir şekil alır. Örneğin yemek kültürü buna en güzel örnektir. Değişen dünya içerisinde pek çok yeni ürünün yetiştiriciliği yapılmaktadır. Dünya üzerindeki pek çok farklı yiyecek ülkeler arasında kültür alışverişi yapılmasına da olumlu katkı sağlamaktadır. Peki, kültür istenildiği zaman değişİM gösterir mi?Kültür Değişir Mi ?

 2-Kültür Ne Zaman Değişir?

Kültür öğrenilir ve nesilden nesile aktarılarak ilerler. Fakat kültür istenildiği zaman değişir mi sorusu da beraberinde gelmektedir. Kültür istenildiği zaman değişiklik göstermez. Toplumsal şartlar ve İhtiyaçlar değiştikçe kültür de buna paralel olarak değişiklik gösterir. Fakat bu kültürün istediğimiz zaman değiştiği anlamına asla gelmemektedir. Kültür bireylerin geliştirmiş oldukları yeni icatlar ve fikirlerle değişime uğrar. Bu yeni icatlar ve fikirler bireylerin yaşamı ile doğru orantılı değişiklik göstermektedir. Bireylerin yaşamını etkileyen her fikir paralel olarak kültürü de etkilemektedir. Çünkü kültürü etkileyen en önemli faktör insandır.

İnsanın düşünceleri, yaşanılan çevrenin değişmesi, farklı milletlerden insanlarla karşılaşılması kültürün değişimini etkileyen faktörler arasındadır. Özellikle bir yerden bir yere göç edilmesi kültürün değişimini etkileyen diğer önemli bir faktördür. Göç olgusu ile bireyler gitmiş oldukları bölgelere kültürü de taşımaktadırlar. Böylece gitmiş oldukları bölgenin kültürünü etkilenecek ve değişime uğrayacaktır.