Kösem Sultan

Tarihin gördüğü en zeki ve en hırslı kadınlardan biri olan Kösem Sultan, gerçek adı Anastasya olan ve dönemin Bosna Eyaleti’nde dünyaya gelmiş bir tarihi karakterdir. 1590 yılında doğmuştur ve kesin olarak bilinmese de geliş yeri göz önünde bulundurularak Rum ya da Boşnak olduğu rivayet edilmektedir. 14 yaşında Bosna Beylerbeyi tarafından İstanbul’da bulunan Topkapı Sarayı’na gönderilmiştir ve saraya gelişiyle hem kendi hayatı hem de Osmanlı İmparatorluğu’nun kaderi değişmiştir.

Bu görsel http://www.kosemsultan.net sitesindeki Mahpeyker Kösem Sultan hakkında Tarih arşivleri için yazılmış yazılara oluşturulmuş bir görseldir. Lütfen kullanmadan önce izin alınız.Çok kısa sürede I. Ahmed’in hasekileri arasına giren Kösem Sultan, elde ettiği bu ünvanı etkili bir şekilde kullanıp zeki hamleler yaparak saray düzenini alt üst etti. Hasekilerin arasında bulunan hiyerarşik düzeni tamamen değiştirerek I. Ahmed vefat edene kadar çevresindeki tüm kadınları uzaklaştırarak ona en yakın kadın oldu. I. Ahmed’in genç yaşta vefatıyla yerine geçen kardeşi I. Mustafa’nın emriyle saraydan uzaklaştırıldı. Daha sonra tahta çıkan II. Osman ya da tarih kitaplarının bir diğer deyimiyle Genç Osman döneminde de sürgün hayatı devam etti.

II. Osman Yeniçeriler tarafından tahttan indirilerek öldürüldüğü zaman tahta çıkma sırası Kösem Sultan’ın oğlu IV. Murad’a gelmişti. IV. Murad tahta çıkınca valide sultan ünvanını da alarak saraya geri dönen Kösem Sultan, bu tarihten itibaren devlet işlerinde etkili olmaya başladı. IV. Murad’ın 11 yaşındayken tahta çıkmış olması da bu konuda onun daha aktif olmasını gerektirdi. IV. Murad büyüyüp kararları kendisi almaya başladığında etkinliğini yitirse de diğer oğlu olan I. İbrahim tahta çıktığında yine gücünü kazanmaya başladı. Daha sonra devletin başına geçen torunu IV. Mehmet döneminde gücünün zirvesine çıkan Kösem Sultan, ayrıca bu dönemde verdiği kararlarla kadınlar saltanatının da zirve ismi olmuştur.

Kosem Sultan