Konut Kiralaması Yaparken Kira Kontratı Düzenlenmesi İle ilgili Hususlar

Konut kiralaması yaparken; kiracı ve kiraya veren taraf arasında bir sözleşme imzalanır. Bu sözleşmeye kira sözleşmesi denir. Sözleşmede bulunan maddeler; her iki tarafın da yükümlülüklerini gösterir.

Kira sözleşmeleri eğer 1 yıl,3 yıl veya 6 ay gibi zaman dilimlerini gösteriyorsa, bu tür sözleşmelere; Sürekli Kira Sözleşmeleri denmektedir. Kira sözleşmesinde aksi bir madde yok ise; apartman giderleri, yakıt giderleri, ortak su ve ortak elektrik giderleri, ayrıca apartman görevlisinin gideri de kiracı tarafından ödenir. Dikkat edecek olursanız bu belirttiğimiz gider kalemleri, kiracının şahsına ait yapılan hizmetlerin karşılığı olan giderlerdir. Ancak; ana binaya ait olan gider kalemlerini ödemek ile yükümlü değildir. Örnek verecek olursak; kalorifer kazanının değişim gideri, binanın boyanmasından doğacak giderler gibi. Bu tür giderleri ödemek ev sahibinin yükümlülükleri arasında yer almaktadır.

Kiracı, kira sözleşmesinde belirtilen, kullanımdan doğan hakkını devreder ise; bu devir işlemine de ‘’Kiranın Devri’’ adı verilir.

Kira sözleşmesinde belirtilen maddelere karşı, kiracı tarafından yapılan bir aksi davranış söz konusu olur ise; kiracıya karşı, dava açılması elbette mümkündür. Ancak; öncelikle bu aykırı olan davranışın sonlandırılması için, noter aracılığı ile ihtarname çekilmesi ve belirtilen süre içinde de bu aykırı davranışın düzeltilmesi istenir. Çekilen ihtarnamenin süresince durumda bir düzeltme olmamışsa dava açabilirsiniz. Ancak ihtarname çekilmeden dava açılması doğru değildir. Davanın reddi durumu söz konusu olur.