Kira Kontratına Göre Ev Sahibinin Hakları Nelerdir?

Kira kontratında iki taraf vardır. Bunlardan bir tanesi kiracı, bir diğeri de ev sahibidir. İmzalanan kira kontratı ile, hem ev sahibinin hakları korunmaktadır, hem de kiracının hakları koruma altına alınır. Bir kira kontratı hazırlarken özellikle dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Öncelikle belirtmeliyiz ki, ileride kiracı ve ev sahibi arasında doğabilecek bir anlaşmazlık durumunda, geçerli olan verilen sözler değil, yazılı olarak kağıda dökülen ve maddelerden oluşan bu sözleşmedir. İşte bu nedenden dolayı her iki tarafın da haklarını korumaktadır.

Bir kira kontratı hazırlanırken sadece bazı temel olması gereken maddeler ilave edilmekle kalmamalı, ayrıca varsa demirbaşlar, kiranın ödenmeme durumu oluşursa yapılacaklar, giderlerin hangi tarafa ait olduğu, varsa taşınmazdaki demirbaşların listelenmesi ve bu demirbaşların kullanıma uygun olup olmadığı gibi detaylar da mutlaka belirtilmelidir.

Ev sahibi, kiracısı belirtilenlerin dışında hareket ettiğinde; ihtarname çekmek ve kira sözleşmesini fesh etmek gibi haklara sahiptir. Diyelim ki kiracı taraf kira ödemesini zamanında yapmıyor veya hiç yapmıyor. Böyle bir durumda ev sahibinin yapacağı ilk davranış noter aracılığı ile ihtarname göndermek olacaktır. İlk aşama diyoruz çünkü, ihtarname çekmeden dava açımı yapılırsa davanın reddi olur. Bu nedenden dolayı, önce ihtarname çekilir ve bir süre tanınır. Eğer bu süre zarfında bu durumda bir düzelme olmaz ise dava açma yoluna gitmek, yapılacak en doğru hareket olur.