Kira Kontratı Neden Düzenlenir?

Kira kontratı, kiracı ile ev sahibi arasında düzenlenir. Kira kontratının düzenlenmesinin amacı; hem kiralayanın hem de ev sahibinin haklarını korumak amacını taşımaktadır. Sadece karşılıklı verilen sözlere göre hareket edilemez. Kira kontratında belirtilen maddeler ve bu maddelerin yükümlülükleri bulunmaktadır. Yapılan bu sözleşmede mutlaka olması gerekenle bilgiler arasında, kiraya veren kişinin adı ve soyadı, kiracının adı ve soyadı, TC Kimlik numaraları, irtibat telefonları, kiralanan yerin açık adresi ve bilgileri, kira tutarı, kira sözleşmesinin başlangıç süresi, sözleşmenin süresi, varsa demirbaşların isimleri ve durumları, aylık kira bedeli, yıllık kira bedeli, ödeme şekli de bulunmaktadır. Bu bilgiler hem çok önemlidir, hem de taraflarca bilinmesi gereken bilgiler durumundadır.

Kira kontratına demirbaşların işlenmesi çok önemlidir. Çünkü ilerleyen dönemlerde her iki taraf arasında bu konuyla ilgili bir ihtilaf oluşması durumunda, kira kontratında yazılı ise, sözleşmeye göre hareket edilir ki bu durum her iki tarafı da bağlamaktadır. Mevcut demirbaşlar ve bu demirbaşların kullanım durumlarının belirtilmesi bu açıdan gereklidir.

Apartmanın ortak giderlerini ödemek kiracıya aittir. Apartmanın ortak su gideri, apartmanın ortak elektrik giderleri ve yine apartman görevlisinin giderleri yine kiracının ödemekle yükümlü olduğu giderler arasında yer alırlar. Ancak kalorifer kazanında oluşan bir sıkıntı nedeniyle kazan değişimi yapılacaksa veya apartmanda boya ve badana yapılmasına karar verildi ise; bu giderler kiracının sorumluluğunda değildir. Ev sahibi ödemekle yükümlüdür.