Kira Kontratı ile İlgili Genel Bilgiler

Kira Kontratı; bu sözleşmeye konu olan konutun kullanım haklarını ve bu hakkın kullanımından doğacak her türlü yükümlülükleri içermektedir. Kiracının yerine getirmesi gerekli olan yükümlülüklerine karşı bir aksi davranışta bulunması durumunda, karşı tarafın ihtarname çekmek ve dava açmak hakkı bulunmaktadır. Dava açmadan önce ihtarname çekilmesi esastır. Çünkü ihtarname çekilmeden dava açılır ise, davanın reddi durumu gerçekleşir. Noter aracılığı ile çekilen ihtarnamede belirtilen sürede, ilgili davranışta bir düzelme olmaz ise, dava açıp devam etmek doğru olandır.

Kiralanan konuta ait ortak su gideri, ortak elektrik gideri gibi ortak apartman giderleri, yakıt ücreti ve apartmandaki görevlinin ücreti; kiracı tarafından ödenmek durumundadır. Ancak ana binada yapılan boya veya badana gibi masraflar veya kalorifer kazanının değişmesi durumunda ortaya çıkacak olan giderler, ev sahibi tarafından ödenmek durumundadır.

Kira kontratında süre belirtilmiş ve 6 ay,1 yıl veya 3 yıl şeklinde bir belirleme var ise; bu tür kira sözleşmelerine ‘’Sürekli Kira Sözleşmesi’’ adı verilmektedir.

Kira kontratında taraflar; ev sahibi ve kiracıdan oluşur. Bu kira kontratının yapılmasının amacı da her iki tarafı da yani hem kiracıyı, hem ev sahibini koruma amacını taşımaktadır. İleride bir sıkıntı yaşanması durumunda, ilgili kontrat her iki tarafı da bağlayıcı niteliktedir ve mahkemelerde bir dayanak olarak kullanılmaktadır. Bu dayanak yasal bir dayanaktır.