İskan Ruhsatı İçin Olması Gerekenler

İskan Ruhsatı almak için gereken şeylerin neler olduğunu belirtmeden önce, iskan ile ilgili bir tanımlama yapacak olursak; yapılan yapıların belirli kriterler çerçevesinde uygun olduğuna dair, belediyenin kendisi tarafından verilen bir onay vardır. Bu onay iskan adını almaktadır. Yapılan bir binanın iskan ruhsatına sahip olabilmesi için ise; öncelikle depreme dayanıklı olması, yangın merdiveni, sığınağın olması ve uygun olması, yeterli miktarda yangın söndürme tüplerinin olması gibi hususlar çok önemlidir. İskan ruhsatının olması, kat mülkiyet tapusunun çıkması açısından da son derece önemlidir. İskan ruhsatı alınması için yapılması gereken tüm işlemleri, müteahhit yapmakla yükümlüdür. Mal sahipleri de, iskan ruhsatı varsa, kat mülkiyet tapusunu çıkarırlar.

İskan dediğimiz zaman 2 kategoride değerlendirme yapmamız mümkündür. Bunlardan bir tanesi Ferdi İskan, bir diğeri de Genel İskan’dır.

Ferdi iskan dediğimiz zaman; evin sahibi olan kişi, dairenin metrekaresine ve binanın cinsine göre harç ödemesini yapar ve iskanını alır.

Genel İskanda ise işlemleri müteahhit yapar. Bu uygulamada, müteahhit belediyeye başvuruda bulunur. Bu başvurunun onaylanabilmesi için, İtfaiye Müdürlüğü tarafından yangın projesinin onayının çıkması gerekir. Bu onayın çıkması için de yangın söndürme tüplerinin sayı olarak tam olması ve mutlaka da yangın merdiveninin olması şartı aranır. Ayrıca binada bulunan sığınaklarında mutlaka uygun şartlarda olması gerekir. İl Savunma Müdürlüğünün onayından geçmesi gereken ve yönetmeliklere uygun olması gereken sığınağın onayını almak da yine müteahhit tarafından yapılması ve takip edilmesi gereken bir durumdur. Bu aşamalardan geçtikten ve harç ödemeleri yapılıp, proje uygunlukları tespit edildikten sonra, iskan verilmektedir.