Haseki Valide Kösem Sultan

Büyük Valide Sultan, Mahpeyker Valide Sultan ve Büyük sultan olarak da anılan Haseki Valide Kösem Sultan, vefat ettikten sonra da Valide-i Şehide ve Valide-i Maktule olarak da anılmaya devam etmiştir.

Haseki Valide Kösem Sultan, Yunanistan’da doğmuştur. Anastasya adı ile dünyaya gelen bu güçlü ve zeki kadın, Osmanlı Devlet yönetimi ve idaresinde ciddi rol oynamıştır. İç ve dış işlerde aktif rol üstlenen Kösem Sultan, keskin zekası ile ün salmış ve tüm sarayı da idaresi altına almıştır.

I.Ahmed’in hasekisi olan Valide Sultanın evlatları olmuştur. Dört erkek evlada ve iki kız evlada sahip olan sultanın oğullarından ilk önce; Sultan Dördüncü Murad tahta geçmiştir. Sultan IV.Murad tahta geçtiğinde Kösem Sultan yönetimi tamamen ele almış ve senelerde devlet yönetiminde rol almıştır. IV.Murad vefat ettikten sonra, yerine Haseki Valide Kösem Sultanın diğer oğlu olan; Sultan İbrahim Han tahta çıkmıştır. Sultan İbrahim Hanın tahta geçişi; şubat 8 ve sene 1640 dır. Her iki oğlunun da tahta geçmesi ile saltanat naibi olan Kösem Sultan, Ümmül-Mü’minin ünvanını da almıştır.

Haseki Valide Kösem Sultan’ın en önemli özelliklerinden bir tanesi keskin zekasıdır. Son derece akıllı da olan Kösem Sultan, iyilik severliği, yaptığı yardımlar ve de yaptığı hayırlar ile de tanınmış ve bilinmiştir.

Valide Sultan’ın ölümü boğularak olmuştur. Dairesi de yağmalanan Haseki Valide Kösem Sultan öldürüldükten sonra, Köprülü ailesi sadrazamları yönetime gelmiştir. Kösem Sultan’ın cenazesi de I.Ahmed’in türbesine defnedilmiştir.