Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir? Neden İmzalanır?

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi; satışa konu olan gayrimenkul için düzenlenen, alıcı ve satıcı arasında olan, her iki tarafında anlaştığını gösteren ve alıcının satış bedelini ödeyerek gayrimenkulü satın alacağını, satıcının da bu ödeme karşılığında gayrimenkulünü satacağını beyan ettikleri bir sözleşmedir. Her iki taraf, bu sözleşme ile aynı zamanda taahhütte de bulunur. Noterler tarafından düzenlenen satış vaadi sözleşmesi; resmi işlemler yapılırken geçerli olan bir sözleşme özelliğindedir.

Bu sözleşme; tapuya gidip her iki taraf için de alım ve satım işlemi gerçekleşmeden hemen önce yapılmaktadır. Gayrimenkul Satış vaadi sözleşmesi; noter tarafından hazırlanır. Bu sözleşmede olmazsa olmazların başında, satışa konu olan taşınmazın satış bedeli ve de taşınmazın satışı sırasında ödemenin nasıl yapılacağı da belirtilmelidir. Tapuya 5 yıl süreli şerh konulur. Bu süre zarfında satış veya ipotek gibi işlemler yapılamaz. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi imzalandıktan sonra, alıcı taraf veya satıcı taraf da herhangi bir vazgeçme durumu olur ise; eğer sözleşmeye cezai bir madde koyulduysa, taraf cezayı ödemekle yükümlüdür. Bu cayma durumu ile ilgili, her iki tarafında en başında mutabık kalması gerekmektedir. Bu mutabakat sonucunda zaten sözleşmeye cayma maddesi ve ceza uygulanması ile ilgili madde eklemesi yapılmaktadır. Tapuya şerhi zorunlu olan sözleşmeye göre, alıcı tek bir taraf olarak, asıl satışı isteyemez. Satıcının da taraf olarak katılımı gerekmektedir. Bunun dışında bir durum olursa mahkemeye başvurma hakkında sahiptir. Mahkeme yolu ile tescil işlemini gerçekleştirebilir.