Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir?

Bir ön sözleşme niteliğinde olan, Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi; alıcı ve satıcı arasında imzalanmaktadır. Satıcının taşınmazın bedelini alarak mülkiyetin satışını yapacağını, alıcının da mülkiyeti alırken karşılığında bir bedel ödeyeceğini belirterek bulundukları birbirlerine karşı vaatlerini ve de ettikleri taahhütleri belirten bir sözleşmedir. Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesini noter düzenler ve Tapu sicil Müdürlüğünde her iki tarafın da anlaştığı ve beyanlar konusunda da mutabık kaldıklarını gösterir. Resmi bir evraktır.

Tapuya şerh edilmekle birlikte, sadece alıcı taraf, Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine göre tek taraf olarak, satışın yapılması konusunda yetkili değildir. Satış işlemini yapan yani diğer taraf olan; satıcının da duruma katılması şarttır. Aksi bir durum ile karşılaşılır ise; alıcı mahkeme yoluna başvurarak, adına tescil yapılmasını isteme hakkına da sahiptir.

Şerh durumunun süresi 5 yıldır.5 yıllık bu süreyi geçtikten sonra; hiçbir hükmü kalmamaktadır. Tapuya şerh edilirken, şahsi haklar da şerh edildiği için, diğer kişilere yani 3.şahıslara karşı da ileri sürülebilmektedir. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinde belirtilmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesi; konu olan taşınmazın bedelidir. Bir diğeri de satış işleminde, ödemenin nasıl yapılacağı konusundur. Bu 2 konuda çok ama çok önem taşımaktadır. Taraflardan bir tanesinin cayma durumu da söz konusu olabilir. Bu sebepten dolayı, her iki taraf anlaşıp, cayma durumu için, sözleşmeye cezai bir madde ekletebilirler.