Ev Sahibi, Kiracıya Hangi Şartlarda İhtarname Çekebilir?

Kira kontratı, kiracı ile ev sahibi arasında düzenlenen ve her iki tarafında haklarını koruyan ve yükümlülüklerini belirleyen bir sözleşmedir. Bu sözleşme ile her iki taraf da haklarını ve nasıl davranması gerektiğini bilir. Kira sözleşmesinde, aylık kira tutarı, yıllık kira tutarı, ödeme şekli, varsa dairedeki demirbaşların listesi ve hatta mevcut kullanım durumları, kontratın süresi gibi hususlar en ince ayrıntılarına kadar belirtilir. Eklenmesi gerek görülen ve taraflarca da mutabık kalınan maddeler eklendikten sonra her iki taraf da karşılıklı imza atar. Böylelikle sözleşme, belirtilen tarihlerde ve şartlarda da başlamış olur. Bu tür karşılıklı yapılan anlaşmaların sözde kalmaması ve yazılı olması ayrıca önem taşır. Çünkü yarın veya ertesi gün taraflar bir sorun yaşadığında kontrat resmi belge nitelini taşımaktadır.

Diyelim ki kiracı, apartman sakinlerini rahatsız edecek davranışlarda bulunuyor ve apartmanda huzursuzluklar yaşanıyor. Böyle bir durumda, ev sahibi duruma müdahale edip, kiracıya ihtarname çekerek evi tahliye etmesini isteme ve dava açma hakkına sahiptir. Ancak yine bu hak, kira sözleşmesi ile sağlanmaktadır.

Evin sahibi olan kişi ki kiraya veren olarak geçer; kiracının sözleşmede belirtilen maddelere aykırı olan her türlü davranışı için ihtarname çekme hakkında sahiptir. Başka örneklemeler yapacak olursak; kiracı olan taraf kira ödemesini zamanında yapmazsa, aidat ödemesini yapmazsa bu gibi durumlarda da yine ihtarname çekilebilir. İhtarnameler, noter aracılığı ile çekilmekte olup, bu tür anlaşmazlık durumlarında ilk yapılacak davranıştır. Eğer direkt dava açarsanız yani ihtarname çekmeden dava açılırsa, davanın reddi olmaktadır.