Ev sahibi Hangi Durumlarda Tahliye Davası Açma Hakkında Sahiptir?

Ev sahibi ve kiracı, kira sözleşmesinde iki taraf olarak geçer. Kiracı aynı zamanda kiralayandır. Kira sözleşmesinin yapılmasının amacı, gerek kiracı yani kiralayana, gerekse ev sahibine, ilgili taşınmazdan dolayı bazı haklar tanır. Örneğin kiracı tarafa, taşınmazı kullanma hakkı tanır ve karşılığında da sözleşmede belirtilen maddelere uymakla yükümlüdür. Ödemesini zamanında yapmak, taşınmaza zarar vermemek, aidat borçlarını tam ve zamanında ödemek, ortak giderlere katılmak, taşınmazda bulunan ve kira sözleşmesinde belirtilen demirbaşları aynı özen ile kullanmak, komşular ile olan iletişimde huzursuzluk yapmamak gibi belirtilen maddelere uymak zorundadır. Diyelim ki kiracı taraf, apartmanda komşular ile olan huzuru bozuyor. Böyle bir durumda ev sahibi, kiracı tarafa ihtarname çekerek durumun düzeltilmesini isteyebilir.

Ev sahibi kiracıya tahliye davası açma hakkında sahiptir. Ancak tahliye davası açma hakkına sahip olabilmesi kanunla da belirlenmiştir. Eğer kiracı, kira kontratında belirtilen şekilde ve tutarda kirasını ödemiyor ise tahliye hakkına sahiptir. Bir başka tahliye hakkı da, konu olan taşınmaza ev sahibinin veya ev sahibinin birinci derece bir akrabasının ihtiyacı var ise bu durumlar da tahliye sebebi oluşturur. Ayrıca kiracı tahliye taahhütnamesini eve taşındıktan sonra imzalamış ise bu da bir tahliye sebebi oluşturmaktadır.

Kira kontratı düzenlenirken, her iki tarafında aralarında anlaşması ve ondan sonra imzaların atılması gerekir. Çünkü bu durum bağlayıcı bir nitelik taşır.