Emetullah Rabia Gülnuş Sultan

1640’lı yılların sonlarına doğru doğan ve Venedikli Venezzi ailesine mensup olan Sultan Girit’te dünyaya gelmiştir. Bir sefer esnasında esir düşen ve saraya verilen Rabia Sultan’ın,  4.Mehmet’le olan ilişkisi sayesinde sarayda yükselmeye başladığı bilinmektedir. 1664’te Mustafa’yı ardından da 1773’te Ahmed’i dünyaya getiren Sultan, 1683’te Hatice Turhan Sultan’ın vefatı üzerine ipleri tamamen eline almıştır. 4.Mehmed’in vefatı üzerine eski saraya gönderilen sultan 1695 yılında Mustafa tahta geçince valide sultan olmuştur.

Mustafa’da sonra Ahmed’in tahta geçmesiyle Valide Sultanlığı devam eden Rabia Sultan’ın genelde yaptırdığı eserlerle anılma sebebi saray entrikalarıyla çok fazla uğraşmamasına bağlanabilir. İstanbul Üsküdar’da yaptırdığı Yeni Valide Camii onun en önemli hayratlarından biridir. Hac yolundaki kuyu ve çeşmelerin de bakım çalışmalarının masrafını üstlenen Valide Sultan 6 Kasım 1715’te vefat etmiştir. Naaşı kendi yaptırdığı Yeni Valide Camii’nin yanındaki türbeye gömülmüştür.