1. Mehmet

‘Kirişçi’ lakabıyla bilinen ve Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu olarak kabul edilen Çelebi Mehmet 1386 yılında dünyaya gelmiştir.Disiplinli bir medrese eğitiminin ardından Amasya sancak beyliği görevini Timur felaketine kadar sürdürdü.

Osmanlıların Ankara Savaşı’nı kaybederek siyasi bütünlüklerini yitirmesinden sonra kardeşler arasında yaşanan taht kavgalarının galibi olarak Çelebi Mehmet 1413 yılında hükümdarlığını ilan etmiştir.

Edirne Sarayı’nda tebrikleri kabul ettikten sonra Anadolu’ya sefere çıkan Çelebi Mehmet,karışıklıklar esnasında kaybedilen çoğu toprağı geri aldı.İzmir’de bulunan Saint Jean Şövalyeleri’yle diplomatik ilişkiler kurarak İzmir’i topraklarına kattı.

Fetret Devri’nde Osmanlı topraklarına saldıran Karamanoğulları’na karşı sefere çıkarak kaybettiği toprakları geri aldı.Karamanoğulları ile aralarında bulunan akrabalık ilişkileri dolayısıyla hükümdar Mehmet Bey’in ve tebaasının canlarını bağışlayarak onlara sancak vermiştir.1416’da Rumeli’ye geçen Çelebi Mehmet bölgede bulunan kaleleri ve hisarları güçlendirmiş,karışıklık esnasında kardeşlerine destek çıkan yönetimlere savaş açmıştır.Balkanlar’a akıncılar göndererek bölgeye devamlı rahatsızlık vermiş ve bu hamlesinin meyvesini Bosna Kralı’nın Osmanlı’ya bağımlı bir devlet olmasıyla almıştır.

Tekrar Anadolu’ya geçerek fetihlerde bulunan 1.Mehmet,Gelibolu’da ilk Osmanlı donanmasının kurulması emrini vermiştir.Kurulan donanma 1417 yılında Venedik ile savaşa girerek ağır bir yenilgi almıştır ve bu yenilgi sonucunda Osmanlı ve Venedik arasında ilk barış anlaşması imzalanmıştır.

Barış antlaşmasından sonra Anadolu’da Şeyh Bedrettin,Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal isyan hareketlerinde bulunmuşlardır.Bu hareketlerinin bedelini üçü de canıyla ödemiştir.Bu isyanla yakın zamanlarda ortaya çıkan  Mustafa Çelebi de isyan bayrağını açarak 1.Mehmet’e karşı gelmiştir.Düzmece Mustafa İsyanı olarak bilinen bu olay,Mustafa’nın Çelebi’nin kuvvetlerine yenilerek Bizans’a sığınmasıyla etkisini bir süreliğine yitirmiştir.

1.Mehmet Çelebi 25 Haziran 1421’de Edirne’de vefat etmiştir.Vefat etmeden önce oğlu Murad’ın tahta sorunsuz çıkması için bazı planlar yaptığı tarihçiler tarafından söylenmektedir.Bu arzusu da Murad’ın babasının ölümünden sonra Bursa’da tahta çıkmasıyla gerçekleşmiştir.

Timur depreminden sonra paramparça olan Osmanlı Devleti’ni yeniden birleştiren 1.Mehmet,ilk donanma faaliyetlerini gerçekleştirerek de büyük ve ileri görüşlü bir hükümdar olduğunu göstermiştir.

celebi-mehmet

Leave a Comment