Author Archive: Deborah Lewis

Muhteşem Yüzyıl Kösem İzle

Osmanlı tarihi konusunda Türk halkı sadece padişahların çok kudretli kişiler olduğunu ve imparatorluğun 3 kıtada hüküm sürdüğünü bilmektedir. Birazcık da liseden kalma bilgilerle İstanbul’un fethini ya da Viyana Kuşatması’nı bilmekteyiz. Fakat tarih sadece bunlarla sınırlı değil, işlerin bir de görünmeyen…
Read more

Kösem Sultan

Tarihin gördüğü en zeki ve en hırslı kadınlardan biri olan Kösem Sultan, gerçek adı Anastasya olan ve dönemin Bosna Eyaleti’nde dünyaya gelmiş bir tarihi karakterdir. 1590 yılında doğmuştur ve kesin olarak bilinmese de geliş yeri göz önünde bulundurularak Rum ya…
Read more

Kösem Sultan Hayatı

Tam adı Haseki Mâh-Peyker Kösem Valide Sultan olan fakat Valide-i Muazzama, Valide-i Kebire, Sahibet-ül Makam ünvanlarıyla da anılan I. Ahmed’in hasekisi, genellikle Kösem Sultan adıyla bilinmektedir. 1590 yılında Anastasya adıyla dünyaya gelen Kösem Sultan’ın uyruğu tam olarak bilinmese de Rum…
Read more