Author Archive: Paşa Köy

Renkli Uyku Setleri

Renkli Uyku Setleri

Çağın getirdikleri hep ileriye yöneliktir. Nasıl mı? Her mahalle de bir yorgancı vardı bir zamanlar. Anneanneler döneminden kalan yün yorganların ne kadar zor işler olduğunu hepimiz biliriz. Ayrıca küresel ısınma ya da evlerin kalorifer ve doğal gaza dönüşmesi gibi etkenlerle…
Read more

Müstakil Tapu Nedir?

Müstakil Tapu ile ilgili hem kolay hem de kısa bir tanımlama yapacak olursak; bir gayrimenkulün tek bir kişi tarafından sahipliğinin olduğunu gösteren resmi belge olarak tanımlayabiliriz. Müstakil tapuda; taşınmazın veya arsanın kadastral sınırlar belli olup, bu taşınmaz veya arsa da…
Read more